Thomas Ramdahls blogg

Takk for gaven, Høie!

Thomas Ramdahl

Thomas Ramdahl var tidligere administrerende direktør i Bayer AS. Han kom inn i Bayer via oppkjøpet av Algeta, som han var med å på bygge opp fra 2001. Før dette har han jobbet med ulike legemiddelprosjekter i Pronova og Norsk Hydro siden 1989 med et kort avbrekk innen petrokjemi. Thomas er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi fra NTH og har en dr.philos. grad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo.

Takk til helseminister Bent Høie som i romjulen sendte ut en hyggelig romjulspresang til alle som arbeider i legemiddelindustrien.  Statsråden knytter våre arbeidsgiveres fortjeneste til «kjeltringvirksomhet». Dette er virkelig motiverende for alle som arbeider med å utvikle nye legemidler i Norge, både i små og store bedrifter.

Det er klart at mange som har kostet på seg en langvarig utdannelse innen helse- og realfag, gjerne med en doktorgrad på toppen, og som arbeider i årevis med ett eneste prosjekt for å finne produkter som forbedrer medmenneskers helse og hjelper dem hvis de blir syke, jobber i en bransje som kan sammenlignes med kjeltringvirksomhet. Det har alltid lønt seg å være kjeltring og dette har selvfølgelig også mange med akademisk utdannelse vært klar over.

La oss på toppen av det hele prøve å utvikle levedyktige bedrifter som kan sysselsette flere kompetente mennesker og bygge en ny industri som Norge  trenger. Statsminister Erna Solberg ga nettopp Oslo Cancer Cluster nye rammevilkår for fortsatt drift utover de ti første årene og takket for god innsats med å samordne innsatsen for å utvikle nye kreftlegemidler i Norge.  Næringsminister Monica Mæland heier på og synes innovasjon er flotte greier. Folketrygdfondet (og ikke minst Statens Pensjonsfond Utland på sitt område) investerer stort i slike spennende bedrifter.  - Nei, nei, stopp med dette tullet, roper helseminister Bent Høie, ser dere ikke alle at dette bare er å støtte industri som kan sammenlignes med kjeltringvirksomhet!

Det er denne virksomheten som sørger for at alle heltene i sykehusene får tilgang på medisiner slik at de faktisk kan behandle pasientene på en stadig forbedret måte. De ser at innovasjoner, utviklet gjennom milliardinvesteringer over 10-15 år, med skyhøy risiko og begrenset patenttid, virkelig er forskjellen på liv og død, på et verdig og uverdig liv, og på lang- eller korttids innleggelse på sykehus. De ser også hvilken begrenset andel av sykehusenes kostnader (under 5 %) som brukes til medisiner. Dette er blant de laveste andelene i hele OECD. Norge har også de laveste samlede kostnadene til legemidler per innbygger i Norden generelt sett. Tall fra OECD viser at helsekostnadene i Norge har økt de siste ti årene, mens andelen som brukes på legemidler synker.

Heller enn å bidra til konstruktiv dialog, velger helseminister Bent Høie å mistenkeliggjøre en seriøs bransje med dedikerte arbeidstagere innen sitt eget ansvarsområde. Hvilken gruppe er den neste som skal mistenkeliggjøres - Høie vil vel ikke mene at også gode legeinntekter kan sammenlignes med kjeltringvirksomhet?

Nei, bli kvitt hele «kjeltringindustrien»! La oss få tilbake tiden uten medisinske nyvinninger, men med høyere dødelighet, lavere livskvalitet og kortere levetid - en god tid uten «kjeltringer».

Powered by Labrador CMS