Atle Hunstads blogg

Nye metoder og medisinsk utstyr: Samarbeid med bransjen vil være avgjørende

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Forrige uke lanserte Proba rapporten der det fremkom at System for nye metoder ikke er egnet for medisinsk utstyr. Melanor er fornøyd med resultatet og ser frem til å samarbeide om verktøy laget for medisinsk utstyr.

Imidlertid er det viktig at vi skynder oss langsomt, slik at vi ikke ender opp med nye regimer som ikke fungerer etter hensikten. Det er derfor svært viktig at vi tufter nye verktøy på grunnleggende særtrekk og forutsetninger for medisinsk utstyrsindustri.

Melanor er særlig opptatt av at arbeidet fremover adresserer to sentrale aspekter:

  • Det strategiske aspektet: Hvorfor og når skal medisinsk utstyr gjennom en ekstra vurderingsprosess? Hva skal vurderingen brukes til?
  • Det tekniske aspektet: Hvilke typer verktøy skal benyttes for vurdering av medisinsk utstyr? Medisinsk utstyr er bredt og variert, dette må gjenspeiles i nye verktøy.

I det kommende arbeidet på medisinsk utstyrsområde, er det avgjørende med et konstruktivt samarbeid mellom alle relevante aktører. Sammen må vi heve kompetansen om hverandres behov og forutsetninger. Et vellykket samarbeid vil kunne bidra med å løse en utfordring mange land sliter med.

Fremover må vi lytte til hverandres avklaringer om behov og samtidig respektere de ulike aktørenes forutsetninger. Klarer vi dette, er vi optimistiske på at vi sammen vil kunne utvikle en god verktøykasse for medisinsk utstyr. Melanor forutsetter at den medisinske utstyrsindustrien involveres i arbeidet fra starten. Dette er essensielt for å lykkes med et nytt alternativ til Nye metoder.

Powered by Labrador CMS