Gerty Lunds blogg

Nå er tiden for å ringe fysioterapeutene

Gerty Lund

Gerty Lund er leder av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har lang erfaring som fysioterapeut/sjeffysioterapeut og seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten. Tidligere leder av Norsk Forum for Helseledelse.

Pasientene bør få fysioterapi imens de venter.

Sykehusene i Oslo og Viken har operert 1.000 færre pasienter så langt i desember og Diakonhjemmet halverer antallet planlagte operasjoner. Dette kan vi lese i Aftenposten 17. desember.

Avlysning av planlagte operasjoner skjer nå over hele landet. Det er tungt å se at planlagte operasjoner utsettes. Vi vet at det gjør hverdagen tung for mange pasienter. I tillegg må flere fortsette en, fra før av, lang sykmelding. Samfunnet og arbeidsgivere blir rammet økonomisk.

Som forbundsleder og tidligere fysioterapeut ved Bærum sykehus, har jeg dog full forståelse for at sykehusene reduserer og utsetter planlagte operasjoner, slik situasjonen er nå.

Men mens pasientene venter, bør de få mer enn en telefon om utsettelse. Et stort flertall av dem bør anbefales fysioterapi, en tjeneste de kan oppsøke helt uten legens henvisning, men som blir enda enklere å oppsøke hvis legen også foreslår det.

Konservativ behandling, eller aktiv behandling, som fysioterapeuter utfører er særdeles viktig når du venter på operasjon. Du blir sterkere. Får mer utholdenhet. Blir bedre rustet for å takle operasjonen og stiller også med et bedre utgangspunkt når du etter operasjonen skal ta fatt på rehabilitering.

I tillegg vet vi at aktiv behandling gjør noe med din mentale helse. Du klarer – høyst sannsynlig – å takle ventetiden bedre. En fysioterapeut vil – i tillegg til å behandle pasienten – også gi treningsprogram tilpasset den skaden og de plagene pasienten har. Pasientene får hjelp til selvhjelp.

Pasienten kommer også inn i et system – en hverdag – hvor behandleren snakker med andre fagprofesjoner pasienten har nytte av. Det er fysioterapeutenes ansvar å samhandle, ta kontakt med ortoped og andre som kan være nyttige støttespillere for pasienten, så som ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut, sykepleier og farmasøyt for å nevne noen av de fysioterapeuter samhandler med.

Vi vet fra etterslepet i mars 2020, at det er en stor fordel at pasientene oppsøker fysioterapeuter mens de venter.

Dessverre kan pasientene oppleve at en rekke avtalefysioterapeuter har lange ventelister. Men jeg vet at mange av dem strekker seg langt, og i tillegg har vi mange helprivate fysioterapeuter som kan ha ledig tid.

Powered by Labrador CMS