Torgeir Bruun Wyllers blogg

Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året.

Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Aksjonen protesterer mot at en ensidig tro på at konkurranse og økonomiske incentiver vil drive frem en positiv utvikling i helsetjenesten, og ser at den rådende styringsideologien forutsetter omfattende kontroll- og rapporteringssystemer. Et ekspanderende byråkrati gir ikke bedre helse- og omsorgstjenester. Den styringsideologien som myndighetene har innført for helse- og omsorgssektoren hemmer helsearbeiderne i å utøve faget sitt og fører til kompetanseflukt.

Gjennom sitt første år oppnådde Helsetjenesteaksjonen mye medieoppmerksomhet, hadde møter med ledende helsepolitikere fra samtlige politiske partier, arrangerte en punktdemonstrasjon i Oslo sentrum, og ble en referanse for mange i valgkampen høsten 2013.

Samtidig fikk vi økt innsikt i hvor mye som skal til for å oppnå en endring i helsepolitikken. Det er f.eks. svært illustrerende at Bent Høie som statsråd likner mer på Jonas Gahr Støre som statsråd enn han likner på Bent Høie som opposisjonspolitiker. Dette viser tydelig at statsrådens person egentlig ikke er så viktig; arkitektene bak den skadelige utviklingen er ikke først og fremst politikere, men byråkrater. Og byråkrater er ikke på valg – de sitter trygt i år etter år. Derfor må Helsetjenesteaksjonens jobbe langsiktig; det er et viktig argument for overgangen til medlemsorganisasjon.

Det første året hadde Helsetjenesteaksjonen en flat struktur, og bestod bare av en aksjonsgruppe på 24 personer. En medlemsorganisasjon
*er etterspurt blant folk som ønsker å vise sin støtte ved å melde seg inn
* sikrer en demokratisk organisasjon med nødvendig legitimitet
* sikrer at vi vet vet vi hvem vi representerer i diskusjoner med andre
* gir kontingentinntekter og dermed økonomisk grunnlag for å etablere et sekretariat.

Vi tror svært mange helsearbeidere, både i kommuner og sykehus, deler våre synspunkter, og håper derfor på stor tilslutning når vi nå har åpnet opp for å melde seg inn.

Powered by Labrador CMS