Stig Slørdahl leder Beslutningsforum for nye metoder. Mandag sa de nei til at en kombinasjonsbehandling for lungekreft kan tilbys i det offentlige. Arkvifoto. Foto:

Sa nei til ny kreftbehandling: – For kostbar

Beslutningsforum for nye metoder vendte mandag tommelen ned for å tilby en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft i det offentlige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Behandlingen er en kombinasjonsbehandling for den vanligste typen lungekreft, og består av cellegift og immunterapien pembrolizumab, og tilbys i dag som andrelinjebehandling.
– For høy totalkostnad
Mandag hadde Beslutningsforum saken på sitt bord. De vil ikke tilby behandlingen i førstelinjebehandling norske offentlige sykehus, fordi den er for dyr, sier leder Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

–  Legemidlet er allerede i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk. Når vi vurderer prisen så vurderer vi den totale økonomiske belastningen for helsetjenesten for denne pasientgruppen, som for høy.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi. Vanligvis vil svulster som har et såkalt høyt PD-L1-uttrykk svare bedre på slike behandlinger.

– Den totale kostnaden for helsetjenesten blir for stor, sier Slørdahl.

Han mener løsningen nå ligger hos industrien:

–  Dette er et medikament som vi gjerne vil at industrien vurderer prisnivået på, sier han.

– Sørgelig
Onkolog Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe, sier til Dagens Medisin at han synes denne avgjørelsen er sørgelig.

– Det er en skuffelse. Behandlingen kunne virkelig gjort en forskjell for en stor gruppe pasienter. Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå, sier han.

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert denne behandlingen til å ha god effekt.

I vurderingen fra SLV vises det blant annet til en studie publisert i New England journal of Medicine, som viser at ettårsoverlevelsen for dem som fikk kombinasjonsbehandlingen ligger på 69,2 prosent. Tilsvarende for dem som fikk cellegift alene var 49,4 prosent.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at siden pasienter med et PD-L1-uttrykk over 50 prosent allerede har tilbud om immunterapien pembrolizumab i førstelinje, så er analysen de har utført begrenset til pasienter med et lavere PD-L1-uttrykk, noe som altså utgjør rundt 700 pasienter i året.

Beslutningsforum peker videre på at data for overlevelse i hovedstudien er relativt umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data.

Interessekonflikter: Brustugun oppgir at han har mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper.

Powered by Labrador CMS