Stig Slørdahl, direktør for Helse Midt-Norge, er leder for Beslutningsforum, som forøvrig består av de tre andre RHF-direktørene. Arkivfoto. Foto:

Skal avgjøre om 700 lungekreftpasienter skal få tilbud om ny behandling

Hvorvidt en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft skal tilbys pasienter i det offentlige, skal avgjøres over helgen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Beslutningsforum skal mandag ta stilling til om en ny kombinasjonsbehandling, som består av cellegift og immunterapi i førstelinjebehandling av den vanligste typen lungekreft, skal tilbys i det offentlige.

Dersom Beslutningsforum sier ja, vil rundt 700 pasienter i året være aktuelle for behandlingen.  

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert den til å ha god effekt.

I vurderingen fra SLV vises det blant annet til en studie publisert i New England journal of Medicine, som viser at ettårsoverlevelsen for dem som fikk kombinasjonsbehandlingen ligger på 69,2 prosent. Tilsvarende for dem som fikk cellegift alene var 49,4 prosent.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at siden pasienter med et PD-L1-uttrykk over 50 prosent allerede har tilbud om immunterapien pembrolizumab i førstelinje, så er analysen de har utført begrenset til pasienter med et lavere PD-L1-uttrykk, noe som altså utgjør rundt 700 pasienter i året.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi.

Vanligvis vil svulster som har et såkalt høyt PD-L1-uttrykk svare bedre på slike behandlinger.

Powered by Labrador CMS