RUSTER OPP: Kruse Larsens ansettelse av Mette Nilstad er startskuddet på en stor satsing på rådgivning til både offentlige og private aktører i helsesektoren. Jan-Erik Larsen, daglig leder, er glad for å ha funnet personen som skal lede dette arbeidet.  
  Foto: Espen Solli

RUSTER OPP: Kruse Larsens ansettelse av Mette Nilstad er startskuddet på en stor satsing på rådgivning til både offentlige og private aktører i helsesektoren. Jan-Erik Larsen, daglig leder, er glad for å ha funnet personen som skal lede dette arbeidet.  

 

Foto: Espen Solli

Får ikke karantene etter overgang til PR-byrå

Mette Nilstad har ingen karantenebestemmelser knyttet til sitt arbeidsforhold i Helse Midt-Norge. – Jeg forholder meg selvsagt til at jeg fortsatt vil være underlagt taushetsplikt. sier hun. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, henter PR-byrået Kruse Larsen Mette Nilstad fra Helse Midt-Norge. Nilstad har de siste årene ledet sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder. Hun har også vært ansvarlig for sekretariatet til de nasjonale møtene mellom de fire direktørene for de regionale helseforetakene.

Taushetsplikt, men ingen karantene
Dagens Medisin har spurt Helse Midt Norge om Nilstad vil få karantene når det gjelder saker hun har vært involvert i, for eksempel i Beslutningsforum.

– Nei, det er ikke karantenebestemmelser knyttet til hennes arbeidsforhold hos oss. Men alle ansatte er underlagt taushetsplikt, skriver kommunikasjonssjef Tor Harald Haukås i en epost.

Mette Nilstad sier Kruse Larsen gjennom hele ansettelsesprosessen har understreket at de følger alle pålegg om karantener og restriksjoner som måtte komme fra Helse Midt-Norge: 

– Jeg forholder meg selvsagt også til at jeg fortsatt vil være underlagt taushetsplikt om de taushetspliktige forhold jeg har fått kunnskap om gjennom mitt ansettelsesforhold i Helse Midt-Norge RHF, og tidligere arbeidsforhold, forsikrer hun. 

Ønsker lykke til
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt, og inntil nylig leder for Beslutningsforum, sier i en kommentar at:

Jeg tar det som en selvfølge at hun vil forholde seg til de krav som gjelder om taushetsplikt og ikke misbruker den informasjonen hun har fått som medarbeider. Stig Slørdahl, adm.dir Helse Midt-Norge

– Jeg er svært fornøyd med den jobben hun har gjort hos oss og ønsker henne til lykke med jobben i Kruse Larsen.

– Jeg tar det som en selvfølge at hun vil forholde seg til de krav som gjelder om taushetsplikt og ikke misbruker den informasjonen hun har fått som medarbeider i Helse Midt-Norge, legger han til.

Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet.

I lovens kapittel 4, reguleres statsansatte overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen. Her heter det at: «Ved overgang fra ledende stilling i et departement eller annet statlig forvaltningsorgan kan karantene og saksforbud i tillegg ilegges dersom det foreligger en konkret forbindelse mellom embetsmannens eller den statsansattes tidligere ansvar og arbeidsoppgaver i embetet eller stillingen eller bestemte saker som var til behandling i forvaltningsorganet i vedkommendes funksjonstid, og interessene til virksomheten vedkommende blir tilknyttet eller etablerer»

Særlige tlfeller
Det understrekes imidlertid at karantene og saksforbud kan ilegges i særlige tilfeller. Dette vilkåret innebærer at selv om et eller flere av de alternative vilkårene for å ilegge karantene og saksforbud er oppfylt, skal det foretas en streng nødvendighetsvurdering av behovet for karantene og saksforbud ved hver enkelt overgang. Det må påvises konkrete forhold som medfører at karantene og saksforbud er nødvendig. 

Karantenenemnda skriver i en epost til Dagens Medisin at «loven omfatter ikke et tilfelle som foreliggende. Spørsmål om eventuell karantene for ansatte i helseforetakene må rettes til foretaket»

Powered by Labrador CMS