VENTETID: Morten Grøvli sier at til tross for økningen var ventetiden ved årsskiftet 34 dager, noe som er under måltallet fra Helse Sør-Øst. 

Foto: Ahus

Stor økning i henvisninger til ABUP: – Konsekvens av nedstenging

– I mars i år fikk vi 550 nyhenviste, mot 456 i fjor. Det er en økning på 21 prosent bare denne måneden, sier avdelingsleder Morten Grøvli.

Fra vårhalvåret 2020 til 2021 økte antall henvisninger til poliklinikkene ved avdeling barn- og unges psykiske helsevern (ABUP) på Akershus universitetssykehus (Ahus) med 29 prosent.

– Vi kan ganske sikkert koble økningen direkte til pandemien, uttaler avdelingsleder Morten Grøvli i en pressemelding. 

Struktur og forutsigbarhet 
Antall pasienter tatt inn til utredning og behandling økte med 44 prosent fra 2020 til 2021.

Grøvli peker på stengte skoler og dermed reduserte tilbud og aktiviteter for barn og unge som årsaker til rekordmange henvisninger. 

Hjemmekontor, sykdom og flytting av ressurser har ført til et større press på de gjenværende tjenestene og tilbud. 

– Strukturen og forutsigbarheten i dagliglivet ble borte. Viktige ressurser, som skolehelsetjeneste, ble flyttet over til smittesporing og vaksinering.
 
Blant tilbudene som ble redusert er PP-tjenesten, barneverntjenesten og kommunepsykologer. 
 
– Dermed har det blitt vanskeligere å skrive ut pasienter, da kommunene ikke har hatt mulighet til å følge opp, og vi har blitt sittende lenger enn nødvendig med behandling og oppfølging, uttaler Grøvli. 
 
– Svært slitne 
Økningen i antall pasientsaker har medført et svært stort press på tjenestene og de ansatte hos ABUP Ahus. 
 
– Sykdom, karantene og en økende utrygghet på grunn av smittefare og uforutsigbarhet har gjort at de ansatte har vært svært slitne i perioder, forklarer Grøvli. 
 
Avdelingslederen forteller at i mars i år fikk de 550 nyhenviste, mot 456 i fjor, en økning på 21 prosent den måneden. 
 
Totalt har antall henvisninger til ABUP Ahus økt med 12 prosent de tre første månedene i 2022, sammenlignet med året før. 
 
– Vi ser på en rekke ulike tiltak for å møte den enorme økningen, men jeg tror nok større ramme og flere ansatte er det eneste som vil monne og avhjelpe situasjonen.  
 
Grøvli forteller at de likevel ikke har hatt økt ventetid. 
 
– Ved utgangen av desember 2021 var ventetiden 34 dager, noe som er under måltallet fra Helse Sør-Øst, og avvisningsprosenten lavere enn noen sinne. De ansatte har virkelig gjort en formidabel innsats.
 
Forsterket av pandemi
Fra 2019 til 2021 økte antall pasienter med spiseforstyrrelser til behandling hos ABUP Ahus med 55 prosent.  
 
– Dette er en vedvarende trend som vi så lenge før pandemien, men trenden er blitt betydelig forsterket av pandemien, sier Grøvli. 
 
Han mener det er en konsekvens av sosiale faktorer som mindre fellesskap og sosialt samvær, og mer ensomhet under pandemien i tillegg til økt bruk av sosiale medier hvor unge har rollemodeller med stort fokus på kropp og kosthold. 
 
For å håndtere arbeidspresset har ABUP Ahus benyttet seg av teknologiske hjelpemidler. Grøvli forteller at det var tidskrevende å få på plass videokonsultasjoner grunnet manglende utstyr og programvarer.  
 
–​ Det var en bratt læringskurve, og en ekstra stressfaktor det første året, men et viktig hjelpemiddel. Nå fungerer det rimelig bra.   
Powered by Labrador CMS