LÆRING: Ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien skal samles i grupper og reflektere over videoer de ser med VR-briller. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Foto:

Bruker VR-briller i trening av ansatte

Med VR-teknologi skal ansatte få øve på å håndtere vold, trusler og andre utfordrende situasjoner på jobb. Dette er en del av et større prosjekt som skal styrke kvaliteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Johnny Sandaker leder arbeidet med medisinsk simulering i BUP-prosjektet.  Foto: Fredrik Myhre

– Forskning tyder på at dersom vi berøres emosjonelt, lærer vi bedre. Med VR-briller settes sanser og emosjoner i sving som gjør at vi lærer på en helt annen måte enn ved å lese eller høre på et foredrag, sier Johnny Sandaker til Dagens Medisin. Han er leder for SIMInnlandet ved Sykehuset Innlandet Sanderud, et senter som tilbyr trening i medisinsk simulering innen psykisk helsevern.

For to år siden startet Helse Sør-Øst et arbeid med å rekruttere og beholde fagpersoner i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Et av målene i dette prosjektet var å styrke kompetansen hos de ansatte. Sammen med en arbeidsgruppe fra flere helseforetak, har Sandaker derfor kartlagt hva ansatte i BUP ønsket mer trening i.

– Vi definerte noen hovedområder. Blant disse var å kunne håndtere vold og trusler, å snakke om selvmordsrisiko med en pasient, å gjennomføre et tvangsvedtak og å øve på førstegangssamtalen. Et annet scenario var å være vitne i en rettsak, sier Sandaker.

– Fagfolk er de beste skuespillerne

Ved hjelp av virtuell virkeliget (VR-briller) skal de ansatte øve på å sette seg inn i disse situasjonene og trene på utfordringene de møter på jobb. En koffert med fem slike briller og innspilte videoer er delt ut til alle BUP-avdelingene i Helse Sør-Øst.

– Vi har spilt fire videoer så langt, og har et par igjen. Til rettsak-videoen har vi fått låne rettslokaler og advokater, samt ansatte i BUP til å spille de ulike rollene. Fagfolk har vist seg å være de mest optimale skuespillerne, da de ofte har god erfaring med barn og ungdom som lider og hvordan det arter seg, sier Sandaker.

Den VR-baserte simuleringen fungerer slik at de ansatte deles i grupper på fem, der de ser en video med hver sin VR-brille samtidig. Etterpå skal de sammen reflektere rundt situasjonen. VR-prosjektet er ikke fullt ut i gang, men Sandaker forteller om pilot-gjennomføringer som har vist seg å være vellykkede:

I helsevesenet blir det viktig at vi som fagfolk styrer teknologien, sånn at ikke teknologien styrer oss Johnny Sandaker

– Vi har fått gode tilbakemeldinger. Deltakerne sier de får en følelse av å virkelig være med i scenariet som utspiller seg i videoen. De får mulighet og tid til å diskutere faget på en måte som de sjeldent får gjort ellers. De opplever det som lærerikt å høre hvordan deres kolleger har ulike oppfatninger og tanker rundt den samme situasjonen.

– Fått mye oppmerksomhet

Sandaker forteller at simuleringssenteret SimOslo holder på å utdanne rundt 50-60 fasilitatorer (instruktører) i BUP som senere skal lede ordinære grupper i medisinsk simulering og etter hvert gruppene i VR-basert simulering.

– Det blir opplæring for fullt utover høsten nå. Flere og flere fagfolk ønsker å bli fasilitatorer. Det har vært stor interesse blant både leger, miljøterapeuter og psykologspesialister, sier Sandaker.

Han mener VR-teknologien har kommet for å bli i helsevesenet.

– Dette er bare starten. Jeg tror nok vi ler godt om noen år, når vi ser tilbake på disse dykkemaskene vi bruker som VR-briller i dag. Vi ser at utviklingen mot bedre og mer avansert utstyr går raskt.

Det er hovedsakelig Helse Sørøst som har tatt i bruk VR-teknologien i opplæring, men flere andre helseforetak har vist interesse for metoden. Sandaker sier prosjektet har fått mye oppmerksomhet fra hele landet.

– I helsevesenet blir det viktig at vi som fagfolk styrer teknologien, sånn at ikke teknologien styrer oss. I stedet for at industrien prakker på oss ting vi ikke trenger, finner vi heller ut av hva de ansatte i helsefeltet har behov for. Så kan vi inngå et fruktbart samarbeid, sier Sandaker.

Sykehuset Innlandet forbereder nå aksjonsforskning på bruk av VR-basert simulering som pedagogisk metode i alle BUP i Helse Sør-Øst.

Powered by Labrador CMS