VALGLØFTER: Statsminister Erna Solberg og Høyre har ambisjoner om kortere ventetider i helsevesenet. 

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre med tre ukers «spesialistgaranti» for barn og unge

Høyre lover halvert ventetid for barn og unge innen psykisk helsevern og har mål om 100.000 brukere av Fritt behandlingsvalg innen 2025.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Et av statsminister Erna Solberg syv løfter foran stortingsvalget 13. september er at ventetidene i helsevesenet skal ned med i snitt to uker de neste fire årene.

For å få til det har Høyre som mål at 100.000 pasienter får Fritt behandlingsvalg innen 2025, skriver VG.

  • Fritt behandlingsvalg (FBV) er ordningen som gir pasienter rett til å velge behandlingssted blant private leverandører som er godkjent av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) innen både somatikk og psykisk helsevern, samt rehabilitering og habilitering.
  • Årsstatistikken for FBV i 2020 viser at i overkant av 17800 pasienter benyttet seg av godkjenningsordningen. Det var en økning på 2000 pasienter sammenlignet med 2019. 
  • I første tertial 2021 har om lag 7200 pasienter mottatt tjenester hos leverandører registrert i godkjenningsordningen. 
Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Vi legger lista høyt med dette målet. Tone W. Trøen

Halvere ventetid for barn og unge

Partifelle Tone Wilhelmsen Trøen utdyper overfor NTB, videreformidlet av Nettavisen, at Høyre vil halvere ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatrien. Partiet viser til at det i 2020 var i snitt 44,1 dagers ventetid til behandling i Bup. Dette utgjør i overkant av seks uker.

– Vi legger lista høyt med dette målet, men det er realistisk og helt nødvendig når vi også vet at de psykiske utfordringene for unge har økt etter pandemien, sier Høyre-politikeren og stortingspresidenten til NTB.

Spesialistgaranti

Trøen vil ikke sette av en konkret pengesum til løftet, men sier «man kan komme langt med omorganisering innenfor dagens rammer»:

– Men det som haster mest både for den enkelte og samfunnet, er jo å få ned ventetiden for dem som står i en lang kø og ikke får behandling. Da sier vi at etter tre uker skal du møte en spesialist. Den vurderingen spesialisten gjør, vil være avgjørende for hvor du får hjelp, sier Trøen til NTB.

Syv løfter

Erna Solberg lanserte syv valgløfter i Høyres fireårsplan for Norge.

1. Skoleløftet. 5000 flere elever skal fullføre videregående skole.

2. Jobbløftet. 4 av 5 jobber skal skapes i privat sektor.

3. Helseløftet. Ventetiden skal reduseres med to uker i snitt.

4. Klimaløftet. Utslippene skal ned, verdiskapingen skal opp.

5. Frihetsløftet. Frihet til å bo og leve hvor du vil.

6. Trygghetsløftet. Gylden regel i politiet og doblet satsing mot overgrep på nett.

7. Inkluderingsløftet. Styrke det sosiale sikkerhetsnettet.

Kilde: Høyre

Powered by Labrador CMS