BARNELEDDGIKTSTUDIE: Foran: Paula Frid, oralkirurg og førsteamanuensis. Bak fra venstre: Lisbeth Aune, studiesykepleier Josefine Halbig, barnetannlege og PhD-stipendiat Ellen Nordal, overlege og førsteamanuensis Erik Haro, radiograf Veronika Rypdal, barnelege og PhD-stipendiat.  Foto: Jørn Resvoll/UNN

BARNELEDDGIKTSTUDIE: Foran: Paula Frid, oralkirurg og førsteamanuensis. Bak fra venstre: Lisbeth Aune, studiesykepleier Josefine Halbig, barnetannlege og PhD-stipendiat Ellen Nordal, overlege og førsteamanuensis Erik Haro, radiograf Veronika Rypdal, barnelege og PhD-stipendiat. 

Foto: Jørn Resvoll/UNN

Studie: Injeksjon med kortikosteroid er trygt og effektivt

Paula Frid mener å kunne vise at en enkel injeksjon med kortikosteroid i kjeveleddet kan være en trygg og effektiv behandling for å redusere betennelse i kjeven hos ungdom med barneleddgikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Paula Frid ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT - Norges arktiske universitetet, har nylig tatt doktorgrad med tema kjeveleddsbetennelse ved barneleddgikt.

I sitt arbeid har hun og medarbeiderne gjort en klinisk behandlingsstudie som kan få praktisk betydning for behandlingen av barn med leddgikt, skriver Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i en pressemelding.

Studien er publisert i «Pediatric Rheumatology».

Fulgt opp i to år
Frid har, sammen med radiolog Thomas Augdal og hovedveileder Ellen Nordal, inkludert 15 ungdommer med gjennomsnittsalder 15 år og med kjeveleddsbetennelse fra universitetssykehusene i Tromsø, Bergen og Oslo.

Etter behandling med kortikosteroid-injeksjoner ble ungdommene fulgt opp med gjennom observasjoner og MR-bilder i to år, for å få et klarere bilde av sykdomsutviklingen, samt måle effekt og sikkerhet av behandlingen.

Allerede ved tomånederskontrollen ble det registrert minimal forbedring i gapeevne og forbedring av betennelsen på MR-bilder. Graden av betennelsen ble også forbedret på toårskontrollen etter injeksjon.

Benforandringer
Hos to av pasientene så man en forverring av benforandringer i kjeveleddet på MR-bildene. Hos tre av pasientene ble benforandringer forbedret, men de fleste pasientene var stabile over toårsoppfølgingen, ifølge studien, der det konkluderes med at ingen alvorlige bivirkninger ble observert.

I løpet av observasjonstiden ble medisinering med sykdomsmodifiserende antirevmatiske og biologiske medikamenter, startet eller justert for 10 av de 15 pasientene, noe som kan ha bidratt til bedring av betennelsen, påpekes det.

Trygt
Tidligere studier har vist at kjevens vekst kan hemmes ved bruk av kortikosteroider i kjeveledd hos yngre barn, derfor har man i dag blitt mer tilbakeholden med å gi injeksjoner blant barn som fremdeles er i vekst.

– Konklusjonen av vår studie er at en enkel injeksjon med kortikosteroid i kjeveleddet til eldre barn med barneleddgikt kan være et trygt og effektivt supplement til medikamentell behandling for å redusere betennelse i kjeven, oppsummeres det.

Studien bygger på et tverrfaglig nasjonalt samarbeid og utgår fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, Øre-Nese-Hals-Kjeve-avdelingen,Radiologisk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen på UNN. 

Powered by Labrador CMS