PSYKISK HELSEVERN: For å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, skal den budsjetterte veksten i kostnader til psykisk helsevern skal være høyere enn i somatikken.

Foto: Getty Images

Helse Sør-Øst gjeninnfører målsetting fra «Den gylne regel»

– Det innebærer at Helse Sør-Øst stiller krav om reell prioritering av psykisk helsevern, sier psykolog Hanne Indregard Lind. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

«Fra 2021 til 2022 skal den budsjetterte veksten i kostnader til psykisk helsevern, både for voksne og barn/unge, være høyere enn den budsjetterte veksten i kostnader til somatikk», heter det i oppdragsdokumentet til Akershus universitetssykehus HF. 

Videre stiller Helse Sør-Øst krav om at aktiviteten i psykisk helsevern, både for voksne og barn/unge, skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021.

Dette gjelder både innen døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet. 

– Vi har lagt inn dette fordi vi ønsker å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. En styrking av disse fagfeltene er i tråd med nasjonale føringer, sier Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst. 

– Reell prioritering
Psykolog Hanne Indregard Lind er konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst. 

– Det innebærer at Helse Sør-Øst stiller krav om reell prioritering av psykisk helsevern.

DEN GYLNE REGEL: At man ikke lyktes med å oppfylle Den gylne regel, betyr ikke at den ikke hadde effekt i det hele tatt, forklarer psykolog Hanne Indregard Lind.  Foto: Privat

Hun sier at det er gledelig at Helse Sør-Øst har lyttet til ansatte og tillitsvalgte, men trekker fram at TSB ikke er inkludert. 

– Etter mitt syn er det behov for både kompetanseheving og kapasitetsbedring også innen TSB, så jeg synes det er synd at ikke også TSB er inkludert i formuleringen om vekst i midler.

– Ren effektivisering
Lind påpeker at ifølge oppdragsdokumentene fra helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene, skal psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) styrkes.

– Samtidig ble det sagt at man fjernet den gylne regel. Imidlertid beholdt man elementene i den gylne regel om krav til økt aktivitet og også kravene knyttet til ventetid.

Elementet i den gylne regel som ble fjernet, var kravet til at PHV og TSB skulle øke mer enn somatikken når det gjelder kostnader.

– Skal man øke aktiviteten og få ned ventelistene ytterligere, uten at det følger midler med, er dette ikke styrking, men ren effektivisering av et allerede svært presset felt. 

Nedprioritering
Lind sier at Den gylne regel ikke har vært tilstrekkelig, men at å fjerne kostnadselementet i den gylne regel, uten å erstatte den med noe annet er en svært dårlig idé.

– PHV og TSB henger bak, etter år med nedprioritering, og er underdimensjonert sett opp mot behovet i befolkningen. Ved å fjerne dette kravet, fjerner man også en konkret bestilling til sykehusene om å prioritere psykisk helse og rusbehandling med noe annet enn ord, reformer og omorganisering.

Lind legger til at det blir interessant å følge med på om regionene får ulik utvikling innenfor dette området i løpet av året.

– Det som også er bra med Helse Sør-Østs tilnærming, er at de vil følge dette tett opp gjennom budsjettåret, noe som etter min vurdering øker sjansene for at man klarer å oppfylle målsetningen. 

Powered by Labrador CMS