NEDGANG: Flere land melder om nedgang i premature fødsler mens landene var under koronarestriksjoner, men norske leger er skeptiske til funnene. 

Foto: Thinkstock

Leger klør seg i hodet: Færre premature fødsler under koronanedstengingen

I Danmark falt andelen fødsler før uke 28 med 90 prosent da landet var under strenge koronarestriksjoner, ifølge danske forskere. Også flere andre land ser samme tendens. «Statistisk tilfeldighet», tror norske leger. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Andelen ekstremt premature fødsler falt med 90 prosent i perioden 12. mars til 14. april, mens Danmark var stengt ned i forbindelse med koronapandemien, viser en undersøkelse Neotatalavdelingen ved Rigshospitalet har gjort sammen med Satens Serum Institut (SSI). Det skriver Rigshospitalet på sine hjemmesider.

Det var Aftenposten som først omtalte saken her i Norge.

Bedre hygiene og mindre kontakt
Morten Breindahl, en av forskerne bak studien og overlege ved avdelingen for ekstremt for tidligfødte ved Rigshospitalets Juliane Marie Center, kommenterer funnene slik:

- Det kan være mange forskjellige årsaker til en for tidlig fødsel, og i de fleste tilfeller er det ikke en eneste årsak. Men det er ingen tvil om at Danmarks covid-19-lockdown har endret livene våre drastisk ved at den fysiske kontakten er blitt kraftig redusert, at vi har et skjerpet fokus på god hygiene, på samme måte som mange aktiviteter og samlinger er satt i beredskap.

Forskerne påpeker imidlertid at det er nødvendig å gjøre flere studier for å finne ut om det kan være andre årsaker til de oppsiktsvekkende tallene.

Det kan være mange forskjellige årsaker til en for tidlig fødsel, og i de fleste tilfeller er det ikke en eneste årsak. Morten Breindahl, forsker og overlege Rigshospitalet

De har likevel publisert en preprintartikkel, som ikke er fagfellevurdert, fordi de mener iakttakelsene i Danmark er viktige at helsepersonell er oppmerksomme på og kan etterprøve.  

Samme tendens i flere andre land
Flere andre land har har opplevd lignende fall i premature fødsler under koronapandemien, skriver The New York Times.  

Canada ser en halvering i antallet premature fødsler, ifølge Belal Alshaikh, som er nyfødtlege ved Universitetet i Calgary i Alberta. Irwin Reiss, ved Erasmus medisinske senter i Rotterdam i Nederland rapporterer om en liten nedgang i premature fødsler under korona. Og ved Mercy sykehuset for kvinner utenfor Melbourne i Australia var det så få premature babyer at administrasjonen ba avdelingen finne ut hva som foregikk.

I Irland falt premature fødsler til under en fjerdedel i samme periode viser gjennomgangen sykehuset gjorde, skriver Aftenposten (krever innlogging). Roy Philips ved fødeavdelingen i Limerick oppgir mer hvile, mindre sosial kontakt og mindre forurensning som mulige årsaker overfor Aftenposten, men forsikrer at også de vil se nærmere på fenomenet i tiden fremover.  

Ingen endring i Norge
I Norge, derimot, ser man ikke samme tendens, tross at Norge har hatt tilnærmet samme koronatiltak som Danmark. Det er ikke gjennomført en tilsvarende studie i Norge, men Aftenposten har snakket med alle de store sykehusene som melder om normal praksis, både i antall fødsler og premature fødsler. 

Flere norske leger er svært skeptiske til de danske funnene, deriblant professor og klinikksjef på Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital, Kjell Åsmund Salvesen, som overfor Aftenposten peker på at den danske studien bare finner nedgangen for ekstremt premature fødsler. For fødsler mellom uke 28 og 37, som også regnes som premature, er det ingen nedgang. 

Han får støtte av Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister, som kaller de danske funnene en «statistisk tilfeldighet».

Morten Breindahl, en av de danske forskerne som står bak studien, tror ikke at tallene lyver og fastholder at resultatet er signifikant.

Powered by Labrador CMS