FREMTIDIG RISIKO: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er barnet selv, når det er tilstrekkelig modent, som skal kunne avgjøre om det ønsker informasjon om risiko for fremtidig sykdom. Foto: Hanna Johre / NTB
FREMTIDIG RISIKO: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er barnet selv, når det er tilstrekkelig modent, som skal kunne avgjøre om det ønsker informasjon om risiko for fremtidig sykdom. Foto: Hanna Johre / NTB

Gentesting av barn utenfor helsetjenesten bør forbys, mener regjeringen

Regjeringen foreslår et forbud mot genetisk testing av barn under 16 år utenfor helsetjenesten.

Publisert

– Jeg mener det er barnet selv, når det er tilstrekkelig modent, som må kunne avgjøre om de ønsker informasjon om risiko for fremtidig sykdom, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Forbudet omfatter diagnostiske undersøkelser, undersøkelser som kan avdekke risiko for fremtidig sykdom, kjønnstilhørighet, og tester som er ment å gi informasjon om en persons fysiske eller mentale egenskaper, som for eksempel personlighetstrekk.

Farskapstester og andre slektstester omfattes ikke. Departementet foreslår også å forby salg av genetiske tester (unntatt diagnostiske tester) til barn under 16 år.

Det foreslås også å endre reglene for hvem som kan få tilbud om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Dette er en genetisk undersøkelse av celler fra befruktede egg. Undersøkelsen tilbys kvinner eller par som har stor risiko for å få barn med en alvorlig arvelig sykdom. Departementet foreslår blant annet at PGD bør kunne tilbys dersom det er høy risiko for at mor eller far er bærer av en genforandring som gir svært alvorlig sykdom, men der mor eller far ikke ønsker å få påvist sin bærertilstand.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå forslagene til endringer i bioteknologiloven på høring. Høringsfrist er 31 mai.

(©NTB)

Les også: Etikkprofessor: – Faren er at et dårlig svar kan gjøre at du går og venter på å bli syk

Powered by Labrador CMS