PRESENTERTE: Supriya Gupta Mohile, professor i medisin ved University of Rochester i New York under pressebriefingen på ASCO. Foto: Lasse Moe

Standardisert geriatriundersøkelse forbedret lege-pasient kommunikasjon

En offentlig finansiert studie viser at standardisert undersøkelse for eldre pasienter førte til bedre kommunikasjon og mer fornøyde pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): – Som onkologer må vi vekk fra et ensidig fokus på kreften. Spesielt for eldre pasienter. Selv om å leve lenge er viktig, er det mange ikke-kreftrelaterte problemer som er like – eller enda – viktigere, sier førsteforfatter Supriya Gupta Mohile, professor i medisin ved University of Rochester i New York, i en pressemelding fra ASCO.

Randomiserte klinikker
En studie gjennomført på 31 kommunale onkologiske behandlingssentre tilknyttet University of Rochester i New York, undersøkte 542 pasienter over 70 år med såkalt standardisert geriatrivurdering (geriatric assesment). Pasientene som ble inkludert i studien hadde enten ikke kurerbar avansert kreft eller lymfom.
Klinikkene ble så randomisert, slik at bare halvparten fikk tilgang til en rapport med resultatene fra standardisert geriatrivurdering.
Metoden innebærer at pasientene selvrapporterte på et spørreskjema. Spørreskjemaet kartla blant annet dagligdagse aktiviter, fysisk form, komorbiditet, ernæring, depresjon og flere andre former for funksjonsmål. I tillegg gjennomførte legene objektive tester for å måle fysisk form og kognisjon.
Noen av dataene i studien ble presentert under en pressebriefing på ASCO i dag. Studien blir lagt frem muntlig søndag.
Snakket oftere om aldersplager
Legene som mottok rapportene om standardisert geriatrivurdering hadde ifølge studien gjennomsnittlig 3,5 flere samtaler med pasientene om aldersrelaterte bekymringer, sammenlignet med armen hvor pasientene fikk standardbehandling.

Klinikkene som fikk rapporter fra geriatriundersøkelsen hadde ifølge studien også i snitt to flere høykvalitets samtaler mellom lege-pasient, og diskusjonene ledet til to flere intervensjoner, sammenlignet med studiearmen som ikke mottok rapporter fra den standardiserte undersøkelsen.
Eksempler på intervensjoner var for eksempel fysioterapi for å forebygge fall, eller å redusere medikamenter med høy risikoprofil.

Flere diskusjoner og fornøyde pasienter
Pasienter som ble behandlet av en klinikk i studiearmen som hadde tilgang på rapporter fra den standardiserte undersøkelsen, hadde signifikant flere diskusjoner om nesten alle aldersrelaterte plager som ble undersøkt med standardisert geriatrivurdering. 
Pasientene i denne gruppen var statistisk signifikant mer fornøyd med kommunikasjonen de hadde med legen.

Powered by Labrador CMS