GALLEKREFT: Kreft i galleganger og galleblære er en sjelden kreftform. . Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Ny studie kan endre behandling for galleveiskreft

– Resultatene vil trolig få konsekvenser for vår behandling av denne pasientgruppen, sier kirurg og seksjonsleder Bjørn Bjørnbeth ved OUS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

POSITIV: – Vi er glade for at det kommer bedre behandlingsalternativer for denne pasientgruppen, sier OUS-kirurg Bjørn Atle Bjørnbeth. Foto: Privat

På kreftkonferansen ASCO i Chicago blir det denne uken lagt frem en ny fase III-studie på 447 pasienter med galleveiskreft. Studien har undersøkt effekten av cellegiften capecitabine i etterkant av kirurgi. Resultatene viser at behandlingen kan forlenge overlevelsen med 15 måneder, sammenlignet med operasjon alene.

I forsøket levde pasientene i observasjonsgruppen mediant i 36 måneder etter operasjonen, mens de som fikk cellegiften levde 51 måneder i median. Mer enn 80 prosent av pasientene ble fulgt i minst tre år.

Dårlige odds
Studien, omtalt som BILCAP, er en av de første randomiserte studiene av tilstrekkelig størrelse for å kunne undersøke effekten av adjuvant behandling på denne sjeldne kreftsykdommen.

Pasienter med galleveiskreft har dårlige odds ettersom bare cirka 20 prosent av krefttilfellene kan fjernes kirurgisk. Av de som blir operert, er det færre enn ti prosent som overlever etter fem år.

Funnen i denne studien kan danne grunnlag for en ny standard for behandling av denne sykdommen, ifølge de britiske forskerne.

– Beskjedne bivirkninger
– Galleveiskreft er en sykdom som det hittil har vært forsket lite på. Vår studie er den første som inneholder et tilstrekkelig antall pasienter for å vise at kjemoterapi etter operasjon kan gi betydelig forbedring i overlevelse, med beskjedne bivirkninger, uttaler førsteforfatter John N. Primrpse, kirurg og professor ved University og Southhamptom i Storbritannia.

Den mest utbredte formen for bivirkninger var utslett på hender og føtter. Ingen dødsfall ble registrert som følge av behandlingen.

– Glade for bedre behandlingsalternativer
– Resultatene fra denne studien vil trolig få konsekvenser for vår behandling av denne pasientgruppen, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, som leder Gastro- og barnekirurgisk avdeling ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus.

Han sier at resultatene vil bli vurdert på et møte i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe for HPB i juni. Dette er legenes organ for nasjonale anbefalinger når det gjelder kreftbehandling i lever, pankreas og galleveier.

– Vi er glade for at det kommer bedre behandlingsalternativer for denne pasientgruppen hvor vi dessverre har hatt lite å spille på fra kjemoterapisiden, kommenterer Bjørn Atle Bjørnbeth.

Galleveiskreft rammer cirka 100-120 personer årlig i Norge. Denne kreftformen vokser i gallegangene og blokkerer derfor gallens utløp til tarmen.

Bjørn Atle Bjørnbeth har ingen oppgitte interessekonflikter.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS