Kreftlege: – Gladnyhet for brystkreftopererte

Graviditet etter brystkreft øker ikke risikoen for tilbakefall, viser ny studie. – Betryggende, sier overlege Hans Petter Eikesdal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO: Leger og pasienter har lenge vært bekymret for at svangerskap kan øke sjansen for tilbakefall av brystkreft, spesielt for kvinner med østrogen reseptor (ER) positiv brystkreft. Ved graviditet produseres mer østrogen i kroppen, og man har fryktet at dette kan stimulere tilbakefall av denne formen for brystkreft.

– Dette er et spørsmål vi har slitt med i lang tid, sier Hans Petter Eikesdal, overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssjukehus.

Ikke mer utsatt
Han er til stede på kreftkonferansen ASCO i Chicago, hvor funnene fra den store studien med 1200 deltakere ble lagt frem lørdag. Studien viser at kvinner som ble gravide etter en brystkreftdiagnose, ikke hadde høyere risiko for tilbakefall ti år senere enn de som ikke ble gravide. Dette gjaldt også for kvinner med ER-positiv brystkreft.

– Dette er en god og betryggende nyhet for pasientene. Dette gjør at vi har bedre grunnlag for å si til unge kvinner som er operert for brystkreft, at det går an å bli gravid uten at man ser økt risiko for tilbakefall, sier Eikesdal.

Les abstraktet her.

Må avbryte hormonbehandling
En annen bekymring knyttet til graviditet etter brystkreft dreier seg om at kvinnen må avbryte adjuvant hormonbehandling, som man vet motvirker tilbakefall. Retningslinjene sier at brystkreftopererte bør stå på hormonbehandling i minst fem år etter operasjon, og i noen tilfeller ti år. For mange kvinner innebærer dette at de ikke lenger er i fertil alder.

– Funnene våre viser at man ikke bør fraråde graviditet etter brystkreft, heller ikke for kvinner med ER-positiv brystkreft. Men i spørsmålet om hvor lenge man bør vente før man blir gravid, bør det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt kvinnes risiko for tilbakefall, særlig for kvinner som står på hormonbehandling, uttaler den belgiske forskeren Matteo Lambertini, som har ledet studien.

Ingen forskjeller
Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i reproduktiv alder. Dette er den hittil største studien som undersøker sikkerheten ved å bli gravid etter en slik diagnose. Blant de 1207 kvinnene under 50 år som ble inkludert i studien, ble 333 av dem gravide. Median tid før graviditet var 2,4 år.  

Etter ti års oppfølging fant forskerne ingen forskjeller i forekomsten av tilbakefall og dødelighet blant de som ble gravide, og de som ikke ble det, uavhengig av ER-status.

Ny studie pågår
Eikesdal påpeker at en svakhet ved studien er at den er retrospektiv.

– I denne studien har man sett på historiske data, men vi ønsker en prospektiv studie for å kunne være helt sikre på at graviditet etter brystkreft er trygt. En slik studie er nylig startet opp, og pågår også i Norge. Jeg oppfordrer pasientene mine, som ønsker å bli gravide, til å bli med i POSITIVE-studien, forteller Eikesdal.

Flertallet av kvinnene i studien lagt frem på ASCO hadde ER-positiv brystkreft. De som hadde ER-negativ brystkreft, og som ble gravide, hadde faktisk 42 prosent lavere risiko for død ti år etter diagnosen ble stilt.  

– Det er mulig at graviditet kan være en beskyttende faktor for pasienter med ER-negativ brystkreft, enten via immunsystemmekanismer eller hormonelle mekanismer, men vi trenger mer forskning på dette, understreker Lambertini, førsteforfatter på studien.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS