Trening ser ut til å forebygge hjertesykdom etter testikkelkreft

Norske forskere har fulgt opp menn som er behandlet for testikkelkreft 11 år og 19 år etter diagnosen og finner at trening kanskje kan forebygge den økende risikoen de har for å få hjerte- og karsykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO: Overlege Hege Haugnes ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge er førsteforfatter av en studie med 770 menn som er behandlet for testikkelkreft og som er fulgt opp i median 11 år og 19 år etter diagnosen.

Hun finner at nær dobbelt så mange menn fra første til siste oppfølging hadde diabetes, at bruken av blodtrykksmedisiner økte med tre ganger og at bruken av kolesterolsenkende legemidler økte fra en andel på 1,2 prosent til 15,5 prosent.

Forskjellene var statistisk signifikante.

Flere fysisk aktive
Andelen menn som utviklet hjerte- og karsykdom økte også signifikant fra 1,4 prosent 11 år etter diagnosen til 7 prosent etter 19 år – da mennene hadde en median alder på 51 år.

I løpet årene økte andelen menn med høyt fysisk aktivitetsnivå fra 43 prosent til 53 prosent og flere stumpet røyken.

Hos de 30 prosent av mennene som fortsatt var fysisk aktive i stor grad ved oppfølging etter 19 år, ble risikoen for fedme redusert, bruken av blodtrykksmidler var mindre, færre hadde metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom, sammenlignet med menn som var mindre fysisk aktive.

I gang med randomisert studie
Nå er vi i gang med en randomisert studie blant menn med testikkelkreft med spredning som skal få cellegift, forteller Haugnes.

Mennene randomiseres til treningsprogram mens de får cellegift samt tre uker etterpå eller til vanlig oppfølging. I første omgang følges de opp etter 3 og 12 måneder.

- Vi vil se på akutte bivirkninger at behandlingen og på om fysisk aktivitet reduserer formtapet. Vi håper å finne at trening på sikt reduserer senvirkningene, sier Haugnes.

Powered by Labrador CMS