Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blir vi nødt til å si opp fastlegeavtalen?

Det blir svært uheldig for pasientene og dyrt for samfunnet å la helsevesenets grunnmur smuldre bort. I siste instans blir vi nødt til å be Legeforeningen om å si opp hele fastlegeavtalen og gå over til helprivat praksisdrift.

Publisert: 2022-06-16 — 08.14

Knut Hjortaas

Kronikk: Knut Hjortaas, spesialist/veileder i allmennmedisin og fastlege, Hønefoss

FASTLEGEORDNINGEN ER grunnmuren som bærer sykehusene på sine skuldre. Denne har forvitret over mange år. Mange har redegjort for fastlegens omfattende oppgaver i forhold til pasientene og det øvrige helsevesenet. Ikke minst som førstekontakt og videre premissleverandør for spesialisthelsetjenesten, og som ansvarlig oppfølger etter utskrivinger og polikliniske vurderinger.

Eksempelvis i pandemitidens uoversiktlige startperiode våren 2020 håndterte fastlegene 19 av 20 covid-syke, og bare én av 20 ble innlagt i sykehus. Scenarioene i mange andre land var ganske annerledes.

SÅRBAR DRIFT. Mer generelt er det slik at når en pasient henvender seg til sin fastlege med et helseproblem, vil 80–85 prosent bli vurdert, og eventuelt utredet og ferdigbehandlet hos fastlegen. Bare 10–15 prosent henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Følgelig vil bare en mindre reduksjon i fastlegekapasiteten medføre en betydelig økning av belastningen på spesialisthelsetjenesten, som fra før er svært presset og ikke rigget til å kunne bufre en synkende kapasitet i førstelinjetjenesten.

Slitasjen over tid er stor på fastlegekontorene. Slitne leger sykmelder i økende grad hverandres slitne legesekretærer med svært sårbar drift til følge.

Vi kan ikke vente til 2023-budsjettet – vi trenger konkrete tiltak nå

Ingenting av dette er ukjent for ansvarlige helsemyndigheter, verken de departementale eller de politiske. Likevel toer de sine hender og griper ikke inn.

GRIP INN – NÅ! Vi kan ikke vente til 2023-budsjettet – vi trenger konkrete tiltak nå.

 • Som å doble per capita-tilskudd – en betydelig forlengelse av egenmeldingsperiode for sykefravær, gjerne opp til 365 dager – slik som Mandal kommune lyktes med.
 • Stans i attestasjonsetterspørselen fra skoleverket.
 • Oppmykning av legevikarreglene slik at unge vikarleger kan tillates å praktisere parallelt med fastlegen, som dermed kan gi stedlig veiledning.
 • En definitiv fjerning av truslene om personlige bøter hvis en lege etter klinisk skjønn skriver en blåresept på sannsynlig diagnose – uten å belaste laboratorier med dyre og unødvendige prøver, for eksempel ved åpenbar allergi.

FASTLEGEAVTALEN? Det blir svært uheldig for pasientene og dyrt for samfunnet å la helsevesenets grunnmur smuldre bort.

I siste instans blir vi nødt til å be Legeforeningen si opp hele fastlegeavtalen og gå over til helprivat praksisdrift. Så får myndighetene heller refundere pasientene det de skal ha.

Allmennlegene kan klare seg uten fastlegeordningen, men fastlegeordningen klarer seg ikke uten allmennlegene.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 08-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!