Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nytt startskudd for samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet ber systemaktørene i Nye metoder om å følge opp evalueringen av systemet for å sikre raskere saksbehandling, økt ekstern involvering og utviklingen av en sterkere referansegruppe. Vi eksterne brenner etter å bidra.

Publisert: 2022-01-25 — 14.21

Karita Bekkemellem

Kronikk: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet

DET ER I oppdragsdokumentet, som hvert år sendes fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene og som inneholder krav om hvilke oppgaver som skal utføres i det pågående år, at oppdraget om oppfølgingen av evalueringen av Nye metoder er gitt.

Lilly Ann Elvestad

I tråd med regjeringens egen plattform danner evalueringsrapporten et svært viktig grunnlag når systemet for Nye metoder skal utvikles og forbedres i samsvar med medisinsk utvikling. Vi er glade for at regjeringen gir et konkret oppdrag til systemaktørene, i tråd med det evalueringsrapporten også har pekt på, og at de ønsker å forbedre systemet som avgjør hvilke nye behandlinger norske pasienter får tilgang til i spesialisthelsetjenesten.

ØKT SAMHANDLING. Allerede i fjor høst, før evalueringsrapporten ble offentliggjort, ble det i en kronikk i Dagens Medisin fremhevet hva som er de viktigste elementene for å utvikle systemet, sett fra perspektivet til pasienter og leverandører. Alle omhandlet økt samhandling og videreutvikling av systemet for å håndtere moderne og avanserte behandlinger og medisinsk utstyr.

Et av hovedpunktene var opprettelsen av et uavhengig organ – eller forsterket referansegruppe som er utrykket Proba bruker – med representanter fra alle involverte aktører, for å sikre et dynamisk og fleksibelt system som tilpasser seg medisinsk utvikling. Dette punktet ble også fremhevet i evalueringsrapporten fra Proba, selskapet som evaluerte systemet som en god løsning, også for å bøte for manglende klageordning og transparens.

Det er derfor positivt at det i oppdragsdokumentet blir bestilt at Helse Sør-Øst, i samarbeid med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, skal utvikle rammer for en sterkere referansegruppe i systemet. Her er det essensielt at også eksterne aktører, som leverandører, pasientorganisasjoner, klinikere og eksperter, blir involvert og inkludert i både utformingen og operasjonaliseringen.

Organet, eller referansegruppen, bør ledes av en uavhengig ekstern aktør, med representanter fra alle involverte, som møtes jevnlig og diskuterer innspilte saker. Slik kan vi samarbeide om å videreutvikle systemet i tråd med medisinsk utvikling, øke tilliten til et viktig offentlig system og bidra til at Norge er bedre rustet for fremtiden – og at norske pasienter får tilgang til nye behandlinger.

Under ledelse av en uavhengig ekstern aktør, med representanter fra alle involverte som møtes jevnlig, kan systemet videreutvikles i tråd med medisinsk utvikling, øke tilliten til et viktig offentlig system, bidra til at Norge er bedre rustet for fremtiden – og at norske pasienter får tilgang til nye behandlinger

STRATEGI FOR VIDEREUTVIKLING. Oppdragsdokumentet fremhever også at i arbeidet med å følge opp evalueringen av Nye metoder, skal det inkluderes en strategi for videreutvikling av systemet, «som inkluderer håndtering av persontilpasset medisin og medisinsk utstyr samt bruk av mini-metodevurderinger.»

Disse bestillingene blir det svært utfordrende å løse uten tettere samarbeid med leverandører, eksperter og brukeraktører. Bedre involvering av disse, for å avklare og enes om hva behovet skal være i mini-metodevurderinger – eller bedre håndtering av persontilpasset medisin og medisinsk utstyr – vil være helt avgjørende og gi større legitimitet til beslutningene som tas. Samtidig vil tidlig dialog mellom leverandør, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp og relevante klinikere for å diskutere valg av metodeløp, sikre relevante og riktige bestillinger, som vil gi mer effektive prosesser.

På tross av at det ikke kommer tydelig frem i oppdragsdokumentet, håper vi at Helse Sør-Øst følger Proba sin klare anbefaling om at et «strategidokument bør utarbeides i samarbeid med en forsterket referansegruppe».

STARTSKUDDET. Utviklingen av systemet for Nye metoder er ingen «quick fix». Slik helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) selv sa da Proba overrakte evalueringsrapporten, må systemet utvikles kontinuerlig. I en slik maraton trenger man å samarbeide med alle som kan bidra til et så godt resultat som mulig. Her spiller eksperter, klinikere, leverandører og pasientforeninger helt avgjørende roller.

Med den nye regjeringens første oppdragsdokument håper vi derfor at startskuddet samtidig går for et bedre samarbeid i utviklingen av et system som er så viktig for en bærekraftig helsetjeneste. 


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!