Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Arkivbilde av Stortinget: Per Corneliussen

Dette er Legeforeningens krav til ny regjering

Legeforeningen har sendt fire hovedkrav til en ny regjering. Ambisjonene er å redde Fastlegeordningen, sikre større sykehus, flere leger og bedre behandlingstilbudet på psykisk helse.

Publisert: 2021-09-29 — 14.06

I et debattinnlegg i Dagens Medisin, nevner blant annet Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin og Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, kravene Legeforeningen har sendt.

«Legeforeningen har i lang tid advart mot den alvorlige situasjonen som nå utspiller seg i kommunene. Denne uken gikk vi også sammen med KS om et felles innspill til ny regjering. Partene er krystallklare: Skal fastlegeordningen reddes, krever det at regjeringen øker bevilgningene betydelig», skriver blant annet Tangen og Klev i Dagens Medisin.

De fire hovedkravene Legeforeningen sendte til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti før de gikk i regjeringssondering, inneholder blant annet kravet om å styrke fastlegeordningen og kan leses her.

Onsdag ble det forøvrig klart at SV gikk ut av planene, ettersom de tror de kan komme lenger med politikken sin utenfor en rødgrønn regjering.

De fire hovedkravene Legeforeningen sendte inn er som følger:

·       Fastlegeordningen må reddes for å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester.

«Det er uheldig at en nasjonal ordning gir ulike tjenester til befolkningen avhengig av kommunenes økonomiske situasjon. 120.000 nordmenn er nå uten fastlege, og kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger», heter det blant annet i innspillet.

·       Sykehusene må ha god kapasitet for normal drift og nødvendig beredskap

Legeforeningen skriver at store nok sykehusbygg er en sentral forutsetning for å opprettholde kvaliteten. De skriver også at dagens finansieringsmodell ikke er hensiktsmessig, fordi den forutsetter at sykehusene må ha overskudd på drift for å kunne investere i bygg og utstyr.

·       Norge må utdanne flere leger og prioritere medisinsk forskning

 

«Den raske medisinske utviklingen innebærer at behovet for etterutdanning er stort og økende. Det er stor mangel på spesialister i helsetjenesten», heter det blant annet i kravet.

·       Behandlingstilbudet til alvorlig psykisk syke pasienter må prioriteres

«Psykisk sykdom er en av de store helseutfordringene i Norge. De alvorlig psykisk syke pasientene har gjennom flere år fått et dårligere behandlingstilbud. Det er i dag stor mangel på psykiatere i psykisk helsevern. For å utrede og behandle psykisk sykdom kreves det tilstrekkelig legedekning», heter det i kravet fra Legeforeningen.

Innspillene ser du her, på Legeforeningen.no

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!