Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Innføring av overtredelsesgebyr

Det vil ikke være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt, uttaler Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

Publisert: 2021-09-20 — 09.00

VURDERING: – Det må foretas en vurdering av om dette er en forholdsmessig reaksjon eller om det er andre reaksjonsmidler som er mer egnede, skriver Anne Grethe Erlandsen. Foto: Borgos Foto AS

Nylig var forslag om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i samsvar med hjemler i henholdsvis legemiddelloven, apotekloven og folketrygdloven, ute på høring. Ifølge forslaget kan behandlende lege ilegges overtredelsesgebyr dersom hen forskriver legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med folketrygdloven § 5-14 og blåreseptforskriftens bestemmelser.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Legeforeningen beskriver endringene i Blåreseptordningen som en stille revolusjon.

–Innføring av straffegebyr for å utskrive feil medisin, er et håpløst virkemiddel, uttalte Jana Midelfart-Hoff, leder for Norsk nevrologisk forening, tilsluttet Legeforeningen.

På spørsmål fra Dagens Medisin på hvordan dette vil fungere i praksis svarer Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet at det som hovedregel ikke vil være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt.

– Det må foretas en vurdering av om dette er en forholdsmessig reaksjon eller om det er andre reaksjonsmidler som er mer egnede. Ved å gi Legemiddelverket og Helfo mulighet til å foreta en skjønnsmessig vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges, oppnås større fleksibilitet når det gjelder å tilpasse reaksjonen til den konkrete situasjonen og å velge det reaksjonsmiddelet som framstår som best egnet i det enkelte tilfellet.

Les også:

– Mangelen på dialog er oppsiktsvekkende

– Handler ikke om riktig medisin

Erlandsen skriver at Legemiddelverket og Helsedirektoratet vil utarbeide retningslinjer for når overtredelsesgebyr skal ilegges.

– Retningslinjene vil være klare når regelverket trer i kraft.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Per Sørlie 21.09.2021 10.46.13

  Forsker / Utvikler bl.a. digital teknologi for symtom analyse, diagnostisering, medisinerings sikkerhet

  Prising av medisiner i Norge er et alvorlig tema, vi har Europas dyreste! Dette er spesielt provoserende når LMI på sin hjemmeside sier at velstående pasienter og pasienter med "høy egenverdi" skal betale mer. Alle som ser inn i dette markedet forstår at legemiddelbransjen setter reglene. Hele innkjøps- og distribusjonsmønsteret for legemidler må revideres. Åpne internasjonale anbudsprosser må på plass. Forbud mot gjennomgående eierskap produsent - grossist - apotek, må innføres, etter mønster fra de fleste land, f.eks. Sverige. "Grossistdirektivet" er, slik Norsk distribusjonsmønster for medisiner fungerer, kostnadsdrivende og unødig byråkratisk. Til slutt, til de som fortsatt tror på Bekkemellom når hun ser rett i kameraet og sier at medisiner er billige i Norge, husk at hun har en helt agenda enn pasientene (alle nordmenn)! Dette er et virkelig flott tema for ny regjering. Les mer om det globale problemet knyttet til "Big Pharma"på www.globalmedicinesagency.world

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!