Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Tre entydige årsaker til fastlegekrisen

Franchise-organiseringen av fastlegeordningen er forklaringen på at fastlegeordningen er noe av det billigste som det offentlige kan få av helsetjenester med høy kvalitet fra noen yrkesgruppe.

Publisert: 2021-08-29 — 05.15

Aleksander Sandnes

Innlegg: Aleksander Sandnes, lege og administrerende leder ved Sørlandsparken Legesenter i Kristiansand og leder for Primærhelseteam Sørlandsparken

I 2011 BIDRO samhandlingsreformen til at fastlegen nær sagt over natten kunne bli pålagt spesifikk oppgaveoverføring fra sykehuset. Med dette økte arbeidsmengden markant – og utgjør i dag 20 timer overtidsarbeid hver uke.

I samme tidsrom vedtok også Arbeidsdepartementet at fastleger med autorisasjon etter 1993 ikke lenger skulle få pensjon. Ingen nye fastleger har i dag avtalefestet pensjon. Syke og pensjonsordningen er svak og mangler nødvendige midler.

Begge de nevnte reformene har lagt godt til rette for den negative utviklingen vi ser i fastlegeordningen i dag.

REMA 1000-MODELLEN. Den tredje årsaken til fastlegekrisen er franchiseløsningen som fastlegeordningen er organisert som. Fastlegen er i dag ikke mye ulik en Rema 1000-kjøpmann når det gjelder å eie og drive sin egen business. Fastlegeordningen er et varemerke på samme måte som Rema 1000 er det, og det offentlige er på samme måte en franchisegiver, slik Reitangruppen er det.

Dersom franchiseløsningen skal kontinueres, må staten ta mer risiko på egen hånd – for å skape sikkerhet for lønnsomhet for de næringsdrivende

Franchise dreier seg om å få risikovillige næringsdrivende til å leie og drive en solid utprøvd forretningsidé med et kjent varemerke, som beviselig over tid har vist seg å gi overskudd for den næringsdrivende som påtar seg franchisen.

LØNNSOMHETEN. Fordelen for franchisegiveren, som staten og Reitangruppen, er at de slipper alt arbeidsgiveransvar, sosial velferd, drift og kjøp av lokaler for å løse oppgavene, mens de samtidig kan sette alle føringer for hvordan driften skal være som kvaliteten, hvilket sortiment, tjenester og priser.

Kjøpmannen og fastlegen tar all risikoen for banklån, drift og underskudd. Det er ingen tvil om at franchise er lønnsomt for franchisegivere som for eksempel Reitan i Reitangruppen – med Rema 1000 som tjener store penger på at noen er villige til å ta deres risiko.

REDNINGEN? Det har lenge vært vist til at fastlegeordningen er noe av det billigste med høy kvalitet som det offentlige kan få av helsetjenester fra noen yrkesgruppe. Franchise-organiseringen av fastlegeordningen er forklaringen på det. Tre tiltak kan iverksettes for å berge fastlegeordningen slik vi kjenner den i dag:

 • Stoppe og reversere oppgaveoverføringene i samhandlingsreformen og innføre teamarbeid omkring komplekse pasientforløp.
 • Innføre lovgivning som sikrer fastlegene velferdsordninger, sykepenger og pensjoner på linje med statlige ansatte.
 • Om franchiseløsningen skal kontinueres, må staten må være villig til å ta mer risiko på egen hånd for å skape sikkerhet for lønnsomhet for de næringsdrivende.

ANSVARET. Det er ingen streikerett, og fastlegeavtalen er en «take it-» or «leave it»-avtale som er basert på sterke markedsøkonomiske prinsipper for den næringsdrivende fastlege. Færre leger tar «take it» – og flere fastleger utfører en «leave it».

Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 12/13-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!