Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Et samfunn med bruk for alle

Jeg håper at tiltakene i Likeverdsreformen vil bidra til en bedre hverdag for barn med behov for sammensatte tjenester og deres familier. Vi ønsker et samfunn som har bruk for alle – der alle er like mye verdt.

Publisert: 2021-04-28 — 11.44

Bent Høie

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

«JEG VAR LITT flau over henne i ulike situasjoner. Da jeg møtte folk mens hun var nyfødt, var det ikke alle som kom bort og sa «så hyggelig at du har fått barn». Hva skulle de si?»

Ordene kommer fra moren til en datter med omfattende behov. Hun er en av flere som er intervjuet i Nasjonal pårørendeundersøkelse, som regjeringen la frem tidligere i år.

TØFFE UTFORDRINGER. Undersøkelsen viser at det kan være ekstra tøft å være pårørende til barn med behov for sammensatte tjenester. Sammenlignet med andre pårørende opplever denne gruppen mer stress og bekymringer, og at pårørenderollen går mer negativt utover egen helse, fritid og relasjoner. De opplever også i mindre grad at tjenestene er samordnet – og de bruker mye tid på å orientere seg i, og koordinere, tjenestetilbud.

Dessverre ser vi at mennesker med funksjonsnedsettelser får ulike tilbud avhengig av hvilken kommune de bor i

Undersøkelsen bekrefter det vi allerede visste: At familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, ofte møter flere utfordringer.

LIKEVERD. Derfor startet regjeringen i 2019 arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen. For kort tid siden lanserte vi reformen, som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Målet er at disse barna og deres familier skal:

 • motta sammenhengende og gode tjenester
 • være sjef i eget liv
 • ha en meningsfull hverdag, og 
 • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

Se også: Hun fikk Peer Gynt-prisen

KAMP MOT SYSTEMET. I arbeidet med reformen har vi fått mange innspill. Flere forteller om lignende opplevelser:

 • De bruker mye tid på å lete frem informasjon.
 • De opplever byråkratiet som unødvendig komplisert.
 • De føler at de må kjempe mot systemet.
 • De opplever overganger, for eksempel fra barnehage til skole, som spesielt vanskelige.

Mange må selv samordne tjenestene, og etterlyser en koordinator. Det vil flere av dem de snart få.

KOORDINATOR-GARANTI. Gjennom Likeverdsreformen lovfester vi retten til en barnekoordinator.

Koordinatorgarantien vil være viktig for å avlaste familiene, slik at foreldre kan bruke mer tid på å være foreldre, og mindre tid på administrasjon. Koordinatoren kan blant annet bidra til å finne frem i alle hjelpetilbud – og hjelpe til med å skrive søknader.

Vi skal også forenkle dokumentasjonskrav og bidra til mer fleksible former for avlastning, og er i ferd med å etablere en kontaktfamilieordning for gravide som venter barn med en diagnose. Slik kan de i tillegg til medisinsk informasjon få tilbud om å møte en familie i lignende situasjon.

VIKTIG VERKTØY. Dessverre ser vi at mennesker med funksjonsnedsettelser får ulike tilbud avhengig av hvilken kommune de bor i. Å gjøre noe med dette, er også en viktig del av Likeverdsreformen. Derfor har vi satt ned et utvalg som jobber med hvordan ordningen med Brukerstyrt personlig assistent kan utformes som et likestillingsverktøy – slik at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har samme behov som andre ungdommer. De må få anledning til å styre livene sine og løsrive seg. De må inkluderes og stilles krav til og få leve selvstendige liv som voksne, med egen bolig og egen økonomi.

EN BEDRE HVERDAG! Å inkludere flere i arbeidslivet, er et av regjeringens viktigste mål. Å ha en jobb å gå til, betyr mye for den enkeltes livskvalitet, samtidig som det er verdifullt for samfunnet. Derfor er tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet, sentralt i reformen.

Sammen med de mange andre tiltakene i Likeverdsreformen håper vi dette vil bidra til en bedre hverdag for barn med behov for sammensatte tjenester og deres familier.

Og ikke minst til at vi får et samfunn som har bruk for alle – der alle er like mye verdt.

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 08-utgaven

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!