Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

LETTET: Administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold sier at hun er lettet og tilfreds over utfallet av rettssaken.

Foto: Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold om ny dom: – Vi har løst saken riktig

Administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold er lettet over den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett. Hun erkjenner likevel at sykehuset skulle handlet annerledes på ett punkt.

– Som alltid når det skjer feil i sykehus, så går vi gjennom det som har skjedd, og nå har vi endret praksis, sier Gjessing.

Publisert: 2021-03-05 — 10.45

Torsdag kom dommen i saken hvor flere sykepleiere har krevd å få øke sine stillinger ved Nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold fra deltid til heltid. Sykehuset ble frifunnet av Fredrikstad tingrett.

– Vi ser at rettsavgjørelsen er i samsvar med hva som er Sykehuset Østfolds syn i saken. Det er jeg selvsagt tilfreds med og lettet over, skriver administrerende direktør Hege Gjessing i en e-post til Dagens Medisin.

– Har løst saken riktig

LES OGSÅ
Sykehuset Østfold frifunnet i sak om sykepleierstillinger

– Hvilken betydning har tingrettens konklusjon for driften ved Sykehuset Østfold?

 – Rettsavgjørelsen gir oss medhold i at vi har løst saken riktig ved å gi én av de fire sykepleierne full stilling. Dermed har den ingen umiddelbare driftskonsekvenser for oss. Nyfødtavdelingen har over lang tid bygget opp en stabil og høy kompetanse der den gjennomsnittlige stillingsandelen hos medarbeiderne er høy, og det er det viktig for oss at vi fortsatt kan ha.

Har endret praksis

I sin konklusjon kommer tingretten med refs av sykehuset. Retten skriver at det er «klart uheldig» at det ikke ble gjennomført møter mellom sykehuset og de med ansatte med fortrinnrett til stilling før en ekstern søker ble ansatt.

Retten viser til at mangelen på meningsutveksling ifølge part- og vitneforklaringer har gitt grunnlag for økt konfliktnivå.

– Det har sykehuset allerede gjort noe med. Nå er det praksis at slike møter gjennomføres. I en annen avdeling der flere medarbeidere hevdet fortrinnsrett, ble det gjennomført drøfting med alle, sier Gjessing.

– Er henvisningen til at sykehuset gjennomførte drøftingsmøter i en annen sak en erkjennelse av at denne saken ikke ble godt nok håndtert av sykehuset?

 – Vi mener at vi har vært svært grundige i håndteringen av denne saken. Vi er klar over at vi skulle ha gjennomført drøftinger. Som alltid når det skjer feil i sykehus, så går vi gjennom det som har skjedd, og nå har vi endret praksis.

 – Tar sykehuset selvkritikk på noe i denne saken? Hvis ja; hva?

 – Når vi har en rettskraftig dom vil det være naturlig å se på om det er noe vi kunne gjort annerledes og hvordan vi kan forbedre oss.

Vil støtte en anke

Sykepleierne i saken er representert ved advokater i Norsk Sykepleierforbund. Advokat Magnus Buflod, som representerer to av sykepleierne, sa til Dagens Medisin torsdag at han gitt sine klienter beskjed om at han mener det er grunnlag for å anke saken.

LES OGSÅ
Sykepleierforbundet kritisk til sykehus-dom

– Det er etter vårt syn helt feil at tingretten ser bort fra rettskraften i vedtakene i Tvisteløsningsnemnda, hvor det ble slått fast at sykepleierne hadde rett til full stilling, uttaler forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Fagforeningen har gitt uttrykk for at den vil støtte en anke, dersom sykepleierne ønsker det.

Ankefristen utløper én måned etter at partene er gjort kjent med dommen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!