Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Referansegruppen for evalueringen setter ikke premissene

Den rådgivende referansegruppen for evalueringen av Nye metoder setter ikke premissene for evalueringsprosjektet. I evalueringsarbeidet skal vi gjennomføre en omfattende interessentundersøkelse, og her vil langt flere stemmer bli lyttet til.

Publisert: 2021-02-15 — 12.39

Jens Plahte

Innlegg: Jens Plahte, forsker/prosjektleder i Proba samfunnsanalyse

LEDERARTIKKELEN I Dagens Medisins nettutgave 12. februar viser til en overvekt av systemaktører i referansegruppen for evalueringen av Nye metoder, og mener vi bør endre sammensetningen.

Jeg vil her redegjøre kort for overveielsene som ligger til grunn for sammensettingen av referansegruppa, som er gjort i henhold til råd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Som jeg uttalte i Dagens Medisins nyhetsoppslag samme dag, er Nye metoder et komplekst system med mange aktører. Vi ønsket alle disse representert, men utelot likevel Statens strålevern. En referansegruppe på 14 personer er helt på grensa av hva som er hensiktsmessig og funksjonelt.

Se også: Mener systemet er lite transparent

PREMISSENE. Redaktør Markus Moe i Dagens Medisin er opptatt av maktforholdene i en gruppe, men betraktningene hans ville ha hatt større gyldighet dersom det var et offentlig oppnevnt utredningsutvalg som ble omtalt. Det som det her er snakk om, er en rådgivende referansegruppe. Det er ikke referansegruppen som setter premissene for evalueringsprosjektet, slik Moe legger til grunn.

De viktigste aktørene og interessentene har en rådgivende stemme inn i arbeidet vårt. Vi er selvfølgelig da oppmerksomme på utfordringer som kan oppstå i en skjevt sammensatt gruppe

Premissene er lagt gjennom oppdraget vi har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dernest er det Proba som, i egenskap av leder av referansegruppa, setter premissene for gruppas rolle og arbeidsform.

RÅDGIVENDE STEMME. Numerisk fordeling av representanter fra ulike interessegrupper er derfor av mindre betydning: Det som til slutt ble avgjørende for oss, er at de viktigste aktørene og interessentene har en rådgivende stemme inn i arbeidet vårt.

Vi er selvfølgelig da oppmerksomme på utfordringer som kan oppstå i en skjevt sammensatt gruppe.

FLERE STEMMER. I evalueringsarbeidet skal vi gjennomføre en omfattende interessentundersøkelse, og her vil langt flere stemmer bli lyttet til.

Det er interessentundersøkelsen, og de andre datakildene, som vil gi opphav til det empiriske grunnlaget for våre vurderinger og anbefalinger.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!