Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Leder Cathrine Lofthus i Beslutningsforum, avbildet under et tidligere møte i forumet. 

Foto: Vidar Sandnes

Innfører flere kreft-behandlinger

Behandling av ikke-småcellet lungekreft og behandling av levercellekarsinom fikk ja på Beslutningsforums møte mandag. 

Publisert: 2021-02-15 — 10.35

Forumet, som avgjør hvilke metoder som skal tas i bruk i den offentlige helsetjenesten, hadde møte mandag. 

Fem metoder ble vurdert. 

To kreftbehandlinger fikk ja på møtet. 

 • Brigatinib (Alunbrig) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
 • Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til inoperabel levercellekarsinom (HCC) hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling

Behandlingen mot leverkreft kan tas i bruk fra i dag, 15. februar. Lungekreft-behandlingen skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart 1. juli, heter det i den foreløpige protokollen fra møtet.

Ja til forebyggende behandling ved akutt hjerneslag

Forumet besluttet også å ta i bruk intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag.

Normalt humant immunglobulin (Cutaquig) til substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi, fikk nei. 

"Det er ikke dokumentert fordeler ved behandling med Cutaquig som kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre innførte behandlingsalternativer til substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi," skriver Beslutningsforum.

Skal utarbeide nasjonale kriterier

Beslutningsforum tok også stilling til intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom. Metoden er allerede tatt i bruk i den offentlige helsetjenesten. 

I protokollen skriver forumet at:

"Tilbakemeldinger fra fagmiljøene er at metoden vurderes som egnet til et fåtall pasienter hvor annen behandling ikke er aktuell. Det foreligger imidlertid ingen vitenskapelig dokumentasjon for metodens effekt og sikkerhet. Folkehelseinstituttet har i metodevurderingen ikke identifisert studier som kan dokumentere effekt og sikkerhet av behandlingen, og anbefaler at det gjennomføres randomiserte studier."

Beslutningsforum for nye metoder ber derfor de regionale fagdirektørene om å utarbeide felles nasjonale kriterier for bruk av metoden sammen med fagmiljøene. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!