Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi må profileres internasjonalt

Aktiv markedsføring må til hvis Norge skal tiltrekke seg kliniske studier. Vi må fortelle verdenen at vi har unike helseregistre, helsedata og biobanker å koble dataene med. Med helseanalyseplattformen får legemiddelfirmaene også en merverdi av å utføre studier i Norge.

Publisert: 2020-08-26 — 15.02

Ole Kristian Hjelstuen 

Kronikk: Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2 AS
Nicolas E. Vaugelade-Baust, medisinsk sjef Norge (pharma), Novartis
Halvard Grønlien, medisinsk direktør i GSK Norge

HELSE- OG omsorgsdepartementet (HOD) har et styringsmål om at fem prosent av pasientene skal delta i kliniske studier. For å nå dette målet, må det finnes tilgjengelige studier pasientene kan delta i. I 2019 falt antallet studier på oppdrag fra industri ved Oslo universitetssykehus (OUS) med hele 30 prosent.

Nicolas E. Vaugelade-Baust

2019 er dessverre ikke et unntaksår. Antallet industrifinansierte kliniske studier i Norge har hatt en fallende kurve de siste ti årene.

KAN TRENDEN SNUS? Hvordan skal vi snu denne trenden til det beste for norske pasienter og helsenæringen? Hvordan skal vi klare å få både de store globale legemiddelselskapene og de små biotekselskapene til å ønske å legge studiene sine til Norge?

Dette er ikke et tusenkronersspørsmål. Dette er lett å svare ut. Det viktigste er at vi må legge til rette for at kliniske studier kan utføres profesjonelt i Norge, samtidig som vi godkjenner og tar i bruk nye innovasjoner innenfor samme tidshorisont som landene rundt oss. Hvis ikke, kan vi ikke delta i studier hvor ny behandling sammenlignes med det som er standardbehandling.

UT FOR Å FORTELLE. Så vi må ut i verdenen og fortelle om hvorfor Norge ikke bare er et bra land for effektiv gjennomføring av studier av god kvalitet, men også at vi har noe mer: Unike helseregistre, helsedata og biobanker å koble dataene med. Når den nye helseanalyseplattformen er oppe og står, vil vi ha et unikt verktøy for å gi legemiddelfirmaene en merverdi for å gjøre studier her.

Norge har alle forutsetninger for å lykkes med å tiltrekke oss kliniske studier, men det krever aktiv markedsføring. Vi må være på de stedene og på de plattformene det teller for å gjøre det kjent at vi både kan og vil ha kliniske studier hit. Den globale konkurransen internasjonalt for å tiltrekke seg kliniske studier er knivskarp. At sykehus kan tilby studiebehandling til sine pasienter, er regnet som et gode: Pasienter får tilgang til behandling lenge før den er godkjent, og helsepersonell får kompetanse og kunnskap om nye metoder og behandlinger som kommer.

Vi kan snu trenden og få både store globale legemiddelselskap og små biotekselskap til å legge studiene sine til Norge. Dedikerte ressurser for å markedsføre Norge som utprøvingsland, er viktig

For Norges del er det en klar sammenheng mellom legemiddelfirmaer med kliniske enheter og ansatte i Norge – og studieaktivitet. Legemiddelfirmaene som har egne studieenheter i Norge, er dem som legger flest studier hit. De siste ti årene har det vært en gradvis reduksjon av både firmaer med studieenheter og ansatte i Norge.

Dette betyr at vi som land må jobbe mer aktivt – og på nye måter – for å være synlige for legemiddelfirmaene slik at de legger sine studier til Norge.

DANSKE FREMSTØT. Danmark er det eneste landet i Norden som har en økning i antallet kliniske studier, etter å ha tatt grep da antallet studier var på vei ned tidlig på 2010-tallet. Myndighetene bestemte seg for at de måtte innføre tiltak som ville få selskapene til å ønske å legge studiene sine til Danmark, og ikke et annet land: «Trial Nation Denmark» ble derfor etablert for å skille seg ut på den globale konkurransearenaen. Bak «Trial Nation Denmark» står både Næringsdepartementet og Helsedepartementet, danske livsvitenskapselskaper og de fem danske regionene.

I Danmark jobber utenriksstasjonene aktivt med å informere om «Trial Nation Denmark» og bidrar til profileringen av Danmark som et aktivt sted å legge sine studier til.

Kan vi lære noe av dette?

SAMSPILL – OG GJENNOMFØRING. Før jul i år skal HOD legge frem sin handlingsplan for kliniske studier. Vi forventer at denne planen er tydelig på tiltakene som må til for at Norge skal tiltrekke seg både norske og internasjonale aktører. Vi må stå sammen i Norge for å lykkes. Vi er få – og det er langt mellom oss: Derfor må vi kompensere med gjennomføringsevne og svært godt samarbeid.

Dedikerte ressurser for markedsføring av Norge som utprøvingsland vil være viktig. I tillegg må alle som er involvert i studier, fra regulatoriske myndigheter til sykehus, utprøvere og norsk legemiddelindustri, jobbe aktivt for å være en attraktiv aktør. Vi må være proaktive, levere i hvert eneste ledd – og vi må alle framsnakke potensialet vårt. Regionene og sykehusene i Norge må samarbeide sømløst.

Dersom vi får dette til, kan vi bli minst like gode som våre naboland – og få et globalt fotavtrykk for Norge som klinisk studieland. Dette må være vår ambisjon.

Og det haster.

Interessekonflikt/disclaimer:
Novartis er et internasjonalt legemiddelfirma som utvikler og markedsfører legemidler. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og har 110 000 ansatte fordelt på 145 land.
GlaxoSmithKline (GSK) er et internasjonalt legemiddelfirma som utvikler og markedsfører vaksiner og legemidler.
Inven2 er et aksjeselskap eid av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og er opprettet for å forvalte det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra disse to institusjonene, samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.  Inven2 har også ansvaret for å forvalte kliniske studier på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!