Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Har laget sammenstilling av dødelighet etter koronaviruset

New York Times har sammenlignet dødelighetsstatistikk under koronavirusutbrudd over hele verden med ulike hendelser som har ført til økt dødelighet over hundre år.

Publisert: 2020-06-10 — 14.04

I oversikten til New York Times som er organisert som en fallende statistikk fra et normalnivå for dødelighet viser avisen hvordan ulike hendelser og utbrudd av SARS-CoV-2 ulike steder i verden påvirker dødeligheten.

Gravearbeidet er omfattende og tar utgangspunkt i mortalitetsdata fra 27 større register.

I grafen nevnes blant annet at Oslo har hatt litt høyere dødelighet enn på normalnivå:

«Even in Oslo, which has avoided a major outbreak, about 15 percent more people died than normal – rivaling the worst month of the AIDS epidemic in New York City».

Stockholm nevnes også, hvor dødeligheten har fordoblet seg i april.

New York City har sett over en femdobling i dødelighet, og Bergamo i Italia listes opp med over seksganger forhøyet dødelighet, sammenlignet med normalnivå.

For ordens skyld er den verste historiske hendelsen som nevnes i oversikten spanskesyken, som i den amerikanske byen Filadelfia førte til over syv ganger forhøyet dødelighet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!