Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

145 nye studieplasser på medisin – krever flere LIS1-stillinger

–  Øker vi antall studieplasser, så må antall LIS1-stillinger også opp, sier Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Publisert: 2020-05-08 — 14.32

Per Bakke, dekan ved UiB.

Foto: Kim E. Andreassen, UiB

 

Bakke etterlyser flere LIS1-stillinger når de medisinske fakultetene nå åpner for å ta imot flere medisinstudenter til høsten:

145 nye studieplasser
UiB, NTNU og UiO tilbyr opprettelse av 40 nye studieplasser hver, og UiT tilbyr 25 nye studieplasser til høsten, ifølge Legeforeningen.

–  Det er helt nødvendig at det opprettes flere LIS1-stillinger, det er allerede for få i forhold til antall nyutdannede leger som kommer ut fra universitetene. Øker vi antall studieplasser, så må antall LIS1-stillinger også opp, sier Bakke til Dagens Medisin.

–  Skjevfordeling

Også Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) mener det må gjøres noe med antallet LIS1-stillinger.

–  Vi er positive til ønsket om å utdanne flere leger. Men uten flere LIS1-stillinger, vil ikke de nye studieplassene komme til nytte i helsetjenesten. Allerede i dag venter i underkant av 1000 leger på å få starte i en LIS1-stilling. Da er det ugunstig samfunnsøkonomi og svært uheldig for den enkelte lege, om nye studieplasser ikke følges av flere LIS1-stillinger.

Det utdannes cirka 1150 norske leger i inn- og utland årlig. Med 950 LIS1-stillinger er det allerede for få stillinger.

–  Vi kan ikke få en ytterligere skjevfordeling på antall leger vi utdanner og hvor mange som kommer ut i arbeid, sier Per Bakke.

Han mener departementene må ha en bedre koordinering slik at dette kan bli gjort noe med.

–  Det trengs en mer helhetlig plan på hvor mange studenter vi utdanner og antallet LIS1-stillinger der er. Dette må sees i sammenheng, slik at vi unngår å utdanne leger til arbeidsløshet. Bedre samarbeid mellom departementene er helt nødvendig slik at vi kan få gjort noe med dette.

Positive til flere studieplasser
Utvidelsen av antall studieplasser vil være i tråd med Grimstad-rapporten som anbefalte en økning på 440 studieplasser ved de medisinske fakultetene frem mot 2027. Bakke mener det er riktig og viktig at antall studieplasser i Norge økes.

–  Antallet leger vi utdanner her i landet må opp. Norge er på bunn i Europa når det gjelder å utdanne egne leger - halvparten av norske medisinstudenter studerer i utlandet. Og når antallet LIS1-stillinger er som i dag, så er det mange med veldig høye studielån som risikerer å ikke komme ut i arbeid, sier Bakke.

Også Ulsaker er enig i dette:

–  Vi er positive til å utdanne flere leger. Det er estimert at det er et behov for et sted mellom 1300 og 1500 leger nye leger i året, og Norge er ikke i nærheten av å utdanne dette antallet. Norge er på topp i Europa når det gjelder å importere spesialiserte leger, det er problematisk i seg selv, siden mangel på helsepersonell er en stor utfordring globalt.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!