Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Medisinsk etikk i pandemiens tid

Leger som uttaler seg om koronapandemien, bør tenke grundig over sin egen kompetanse. Dette er heller ikke tiden for å koble egen forretningsvirksomhet og egne produkter opp mot frykten for SARS-CoV-2.

 

Publisert: 2020-03-25 — 17.33
Svein Aarseth

Innlegg: Svein Aarseth, lege og leder i Rådet for legeetikk
Siri Brelin, medlem i Rådet for legeetikk
Morten Horn, medlem i Rådet for legeetikk
Jan-Henrik Opsahl, medlem i Rådet for legeetikk
Tilde Broch Østborg. medlem i Rådet for legeetikk

KORONAEPIDEMIEN SETTER befolkning og helsepersonell på prøve. Det foregår et utstrakt samarbeid mellom fagmiljøer i mange land for å utvikle kompetanse og bidra til nødvendig helsetjeneste.

Helsepersonell utfordres både faglig og etisk.

PRIORITERING. I spesialisthelsetjenesten kan det bli nødvendig med streng prioritering, særlig tilknyttet hvem som skal få avansert behandling. Nøkkelord her er sykdommens alvorlighetsgrad, forventet nytte og vurdering av forholdet mellom kostnad og effekt. En kostnad vil være hvor stor ressursbruk den enkelte pasient vil legge beslag på. Ting som kan vente, må vente.

I primærhelsetjenesten er det også behov for en strengere vurdering av hvem som trenger hjelp ved legevakt og fastlegekontor. Fortsatt skal akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom, inkludert lindrende behandling, prioriteres.

SMITTEVERN. Helsepersonell som møter mange pasienter, er selv smitteutsatt og kan også smitte andre. Helsepersonell må ta vare på egen helse, også for å kunne hjelpe andre.

Vi må nok akseptere at vi utsettes for en viss risiko, men vi må også kunne forvente at arbeidsgivere sørger for smittevernutstyr. Ansatte med særlig sårbarhet bør skjermes for smitterisiko i arbeidssituasjonen.

FAMILIE OG VENNER. Helsepersonell som utsettes for smitterisiko vil også kunne påføre egen familie smitte. At ens eget arbeid kan påføre sykdom til dem man er glad i, er ingen god følelse. Likevel vil det være slik at helsepersonell må leve med dette og ta nødvendige forholdsregler, så langt det lar seg gjøre.

Det er tid for lojalitet og kloke valg. Vær åpne, saklige og respektfulle i kommunikasjonen – og vis lojalitet overfor myndighetenes bestrebelser på å håndtere pandemien!

Som leger skal vi bidra til en rettferdig ressursfordeling etter allmenne etiske normer. Vi skal ikke søke å skaffe fordeler til enkeltmennesker eller grupper. Dette har også en faglig side: Man oppnår best resultater for flest pasienter når behandlingen skjer etter anerkjente retningslinjer.

BEHANDLING. I situasjoner som koronapandemien vil det alltid dukke opp forslag til behandling og forebygging som er dårlig faglig fundert. Dette bør leger ikke bidra til. Etiske regler for leger sier: «En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig legevirksomhet tilsier. Ved utprøving av nye metoder skal hensynet til forsøkspersonen være det primære». Dersom medisiner som er tenkt til en annen pasientgruppe, ukritisk brukes i koronapandemien, kan det få svært uheldige konsekvenser ved oppstått legemiddelmangel.

Enda verre blir det dersom leger baserer legevirksomhet på slike tiltak. Det er stor usikkerhet i befolkningen, og da er det viktig at vi som leger er troverdige i informasjon og hva vi tilbyr av behandling.

Dette er heller ikke tiden for å koble egen forretningsvirksomhet og egne produkter opp mot koronafrykten.

KLOKE VALG. Våre etiske regler sier: «Leger skal etter sine forutsetninger medvirke til at allmenheten og myndigheter får saklig informasjon om medisinske spørsmål». Leger som uttaler seg om koronapandemien, bør tenke grundig over sin egen kompetanse. Åpenhet er viktig.

Derfor er dette ikke tiden for lukkede FB-grupper á la «Strengere tiltak mot coronavirus (For leger i Norge)», som angivelig har 2500 medlemmer. De etiske reglene sier: «Leger skal kommunisere åpent og tillitsfullt med hverandre». Når leger uttaler seg på sosiale medier, er de like fullt leger, og selv om gruppen er lukket, bør kommunikasjonen fortsatt være åpen, saklig og respektfull.

Rådet for legeetikk oppfordrer til lojalitet overfor myndighetenes bestrebelser på å håndtere pandemien og er trygge på at våre kolleger tar kloke valg.

Interessekonflikter: Jan-Henrik Opsahl er medisinsk rådgiver i legemiddelfirmaet Sanofi; produsent av et av legemidlene som er under utprøving for mulig effekt mot Covid-19.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!