Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Er naturmedisin naturlig og ufarlig?

Naturmedisin er ikke alltid naturlig og ufarlig. Enkelte urter er svært potente og kan til og med påvirke kreftbehandling. Likevel er ikke urtene det farligste, men at pasient og lege ikke snakker sammen om slik bruk.

Publisert: 2020-03-09 — 05.06
Agnete Egilsdatter Kristoffersen

Kronikk: Agnete Egilsdatter Kristoffersen, seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet
Anne Helen Hansen, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, lege ved UNN og førsteamanuensis ved UiT

MER ENN EN tredel av alle kreftpasienter bruker alternativ behandling. De fleste bruker urter og naturlegemidler. Bare et fåtall leger sier de pleier å spørre om slik bruk. Pasientene tar det heller ikke opp, delvis fordi de ikke vet at det kan påvirke kreftbehandlingen og derfor ikke ser nødvendigheten av å ta det opp, og delvis fordi de ikke vil bry legen med slike ting.

Noen er også redd for å bli sett ned på om de forteller om alternativ behandling, eller de er bekymret for at legen skal oppfatte det som mistillit til behandlingen.

Anne Helen Hansen

DIALOGEN. Legene oppgir på sin side manglende kunnskap om ulike alternative behandlingsformer som hovedgrunn til at de ikke diskuterer det med pasientene. Kanskje tenker de at de må kunne gi gode svar. Mangel på kunnskap om urter og naturlegemidler fører noen ganger til at leger på generelt grunnlag fraråder bruk. Mange forsetter likevel å bruke naturlegemidler, og hvis dialogen er dårlig, ofte uten videre oppfølging fra legen.

God dialog med legen kan på den andre siden føre til at pasienten dropper bruk av alternativ behandling – i andre tilfeller til at behandlingen velges som et tillegg til og ikke som et alternativ til, konvensjonell behandling. Mange slutter å bruke en lege de føler de ikke kan snakke med om behandling som kjennes viktig for dem.

Pasienters behandlingsvalg bør tas på et informert grunnlag. Derfor er en god og velinformert dialog mellom lege og pasient om bruk av urter og naturmedisin av det gode for begge parter. Er det noe leger er gode på, så er det å snakke med pasienter om helse, sykdom og behandling.

Mange slutter å bruke en lege de føler de ikke kan snakke med om behandling som kjennes viktig for dem. En god og velinformert dialog om bruk av urter og naturmedisin er av det gode for både lege og pasient

INFORMASJONEN. Nettstedet CAM Cancer har en detaljert oversikt over urter og beskriver hvordan ulike urter påvirker kreft og kreftrelatert behandling. Når en pasient bruker en urt, kan lege og pasient klikke seg inn sammen og sjekke om urten påvirker behandlingen pasienten mottar. Pasient og lege kan i fellesskap avgjøre om det er fornuftig å bruke urter i den gitte situasjonen. Mange pasienter tenker om naturmedisin at «det skader ikke å prøve». Men noen ganger kan det faktisk skade, og da er det viktig at legen og pasienten fanger dette opp.

Flere og flere søker helsehjelp via nett og bestiller urter og naturmedisin online, også fra utlandet. Dee skaper en ny og annen risiko hva innhold og renhetsproblematikk angår enn når slike preparater handles over disk i Norge. Ofte er ingen behandler involvert – og heller ingen farmasøyt som kan gi råd. Da mangler pasienten oppfølging fra noen som vet virkningen urtene kan ha i den aktuelle situasjonen. Her kan legen bidra med den nødvendige helheten.

SNAKK OM DET! Pasientsentrert helsetjeneste skal gi rom for pasientens preferanser. Noen ganger inkluder dette bruk av parallelle behandlingsforløp med urter, naturmedisin og alternativ behandler ved siden av konvensjonell behandling hos fastlege og i sykehus. En åpen dialog er av det gode for alle involverte. Ofte brukes urter, naturmedisin og alternativ behandler for å støtte opp under konvensjonell behandling som pasienten håper vil være kurativ. Alternativ behandling brukes helst for å få litt ekstra støtte i en vanskelig situasjon og for å håndtere et krevende behandlingsforløp ved alvorlig sykdom.

Samarbeidet mellom legen og pasienten er gull verdt for begge parter. Høyest verdi har dialogen som skjer før skaden har skjedd.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
Use of traditional and complementary medicine among Norwegian cancer patients in the seventh survey of the Tromso study
Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and steps to improve communication with other providers.
Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey.

Dagens Medisin 04/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!