Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener farmasøytrekvirering av influensavaksiner må komme på plass før neste influensasesong. Det gleder Apotekforeningens direktør Per T. Lund, men bekymrer Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Apotek 1/Lars Brock Nilsen

Mener farmasøyter bør kunne rekvirere influensavaksine

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité mener at farmasøytrekvirering av influensavaksine må komme på plass før neste års influensasesong.

Publisert: 2019-12-11 — 06.00
Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening. Foto: Per Corneliussen

Det kommer frem i komiteens innstilling til behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Det var kun Senterpartiet som ikke stilte seg bak forslaget.

– Enklere og billigere vaksinering
Komiteen viser i sin innstilling blant annet til at det fortsatt er et mindretall i risikogruppen som blir vaksinert mot sesonginfluensa, selv om det har vært en viss økning.

«Apotekene venter å vaksinere mer enn 50 000 mot influensa i inneværende sesong, men opplyser at tallet kunne vært langt større dersom apotekfarmasøytene kunne rekvirere vaksine mot sesonginfluensa. Dette vil legge til rette for en enklere og billigere vaksinering i apotek», skriver komiteen.

Bes utrede regelendringer
Videre vises det til at komiteens flertall, unntatt Senterpartiet, i innstillingen til statsbudsjettet for 2019 var positive til endringer i regelverket slik at farmasøyter kan rekvirere vaksine mot sesonginfluensa.

«Flertallet ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020–2021».

Mener farmasøytene er klare
Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening, sier foreningen absolutt støtter opp om forslaget.

– Vi synes apotekfarmasøyter og apotekteknikere som gjennomfører vaksinering i apotek får god opplæring. Det har også blitt utarbeidet en bransjestandard for vaksinering som skal sikre god kvalitet. Vaksinatørene begynner å få god erfaring, og vi mener farmasøytene er klare til å ta på seg dette rekvireringsansvaret, sier Larsen til Dagens Medisin.

– Er det visse problemstillinger knyttet til et slikt forslag?

– I utgangspunktet er vi udelt positive til forslaget. Vi har sett at det er litt skepsis til dette, blant annet fra annet helsepersonell. Vi tror det kan dreie seg om at de ikke vet nok om hvilken opplæring som er gitt til vaksinatørene. De farlige situasjonene som man er engstelige for, for eksempel anafylaktisk sjokk, har så langt jeg kan se ikke vært noe problem – heller ikke i de land som har god erfaring med vaksinering i apotek, sier hun.

– Dobling til neste år
– Dette var en veldig positiv beskjed å få, selv om det ikke var veldig overraskende. Komiteens uttalelse til statsbudsjettet for 2019 trakk også i den retningen. Det er tydelig at de nå er utålmodige, og ser på dette som en ukomplisert sak. Nå håper vi på fortgang i arbeidet, og er skikkelig glade på vegne av kundene i apotek, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

– Har dere gjort noen anslag for hvor mange dere forventer å vaksinere før neste års influensasesong, dersom farmasøytrekvirering blir en realitet?

– Nei, vi har ikke gjort det. Men vi er vel nå snart oppe i 30 000 influensavaksinasjoner i apotek denne sesongen, og da bør vi kunne gå for en dobling til neste år. Det bør være innen rekkevidde.

– God løsning for alle aktører
I november skrev Dagens Medisin om stridigheter om vaksinasjon i apotek. Flere leger har i høst nektet å forskrive vaksiner som skal settes i apotek. De mener de har det overordnede ansvaret for vaksineringen når de forskriver vaksinen, og at de i praksis ikke har mulighet til å følge opp det ansvaret.

– Vil farmasøytrekvirering av influensavaksiner sette et punktum for denne diskusjonen?

– Det tror jeg. Vi oppfatter at alle aktørene nå ser frem til å få denne diskusjonen parkert, og vi mener dette er en god løsning for alle aktørene. Dette vil være et alternativ til dagens tilbud, og legekontor og helsesenter vil fortsatt kunne sette vaksiner som tidligere. Jeg ser ikke på dette som noe annet enn et supplement, sier Lund.

Bekymret for rollesammenblanding
Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, påpeker at helse- og omsorgskomiteen i første omgang ber om en utredning.

– Jeg håper et slikt forslag blir sendt på høring, slik at vi får de på de ulike konsekvensene av en slik ordning. Det som bekymrer meg er rollesammenblanding, og det vil kreve strenge regler for å ha et klart skille mellom behandlerrollen og kommersielle interesser, sier hun til Dagens Medisin.

Tangen understreker at legene ønsker en høy vaksinasjonsdekning.

– Det har vært et rekordår for influensavaksinering, og det har blitt sendt ut over én million influensavaksiner så langt i år. Vi mener det er fastlegen som har best oversikt over tidligere sykdommer, kontraindikasjoner og mulighet til å diagnostisere akutte infeksjoner som gjør at vaksiner ikke skal settes.

Hun mener forslaget må innebære behov for endringer i helsepersonelloven.

– Paragraf 5 stiller strenge krav til bruk av medhjelper og faglige kvalifikasjoner. Jeg er usikker på om diagnostikk og behandling av anafylaktiske reaksjoner og injeksjoner er noe farmasøyter har tilstrekkelig kompetanse til å utføre eller delegere til andre å utføre på vegne av seg.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!