Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
VIL VITE: Helseminister Bent Høie (H) mener kreftkirurgi-saken er uheldig og vil forsikre seg om at pasientene blir godt ivaretatt Foto: Vidar Sandnes

Høie vil ha svar om pasientinformasjon

Helseminister Bent Høie (H) vil forsikre seg om at kreftpasientene som er operert med den nye metoden, virkelig får grundig og riktig informasjon om hva som er skjedd.  

Publisert: 2019-10-24 — 12.26

– Jeg vil forsikre meg om at pasientene har fått riktig informasjon og også informasjon om hvilke rettigheter de har. Jeg forventer at de er informert om at de er operert med en ny metode som nå ser ut til å gi mer komplikasjoner og flere tilbakefall. Hvis pasientene ikke er informert skikkelig om dette, vil jeg påse at det skjer, sier helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til Dagens Medisin. 

Høie er opptatt av av pasientene ivaretas godt i denne saken, og viser til pasient- og brukerrettighetsloven hvor det blant annet heter at pasienten har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i helsetilstanden sin og innholdet i helsehjelpen. Dette innebærer også at pasienten skal ha informasjon om mulige risikoer og bivirkninger.

- Helsehjelp skal som hovedregel kun gis med pasientens samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, sier Høie.

Han påpeker at en pasient som mener at retten til informasjon ikke er oppfylt, kan klage til Fylkesmannen. Pasienten kan også be tilsynsmyndigheten om en vurdering av mulig pliktbrudd dersom vedkommende mener at helsepersonellet ikke har gitt den informasjonen som han/hun har rett på.

Uheldig
– Det er uheldig for pasientene at denne metoden ble innført i flere sykehus uten å ha vært i nye metoder eller definert som utprøvende behandling. Dette viser hvor viktig det er at vi har gode systemer for innføring av nye metoder og for hvordan utprøvende behandling gis og følges opp. Det viser også hvor viktig det er at vi følger med på resultatene av all behandling, sier Høie.

 På spørsmål om ikke denne saken burde vært gransket av tilsynsmyndighetene eller den nye undersøkelseskommisjonen er Høie nøye med å påpeke at begge instanser er uavhengige. Det betyr at han som helseminister ikke kan blande seg opp i hvilke saker de går inn i eller ikke. Sett i lys av det har han følgende kommentar:

- Det må imidlertid forventes at relevante fylkesmenn og/eller Helsetilsynet går inn i saker der det kan ha skjedd brudd på helselovgivningen.

-  Bør det vurderes om pasientene som er døde eller har fått tilbakefall har krav på erstatning?

– Hvis en pasient blir påført en pasientskade, har vedkommende rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dersom vilkårene for erstatning er oppfylt. Det er blant annet krav om ansvarsgrunnlag. Dette kan for eksempel være at skaden skyldes en svikt ved helsehjelpen. En pasient, eller pasientens etterlatte, som mener at pasienten er utsatt for en erstatningsbetingende pasientskade, kan sende et krav om erstatning til NPE, sier Høie.

Kunnskapsbasert vurdering
 - Hva vil du foreta seg slik at tilsvarende ikke skjer igjen?

- Jeg forventer at nye behandlingsmetoder som ønskes innført i helsetjenesten gjennomgår en kunnskapsbasert vurdering før innføring. Dette kan skje lokalt i helseforetakene og nasjonalt gjennom systemet for Nye metoder. Utprøvende behandling skal gis i tråd med de systemene vi har etablert for dette. Som hovedregel skal utprøvende behandling gis gjennom en klinisk studie, sier Høie.

Han understreker at dersom det ikke er mulig kan utprøvende behandling gis til enkeltpasienter. Da skal de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling følges.

- Regjeringen vil at flere pasienter skal få tilgang til utprøvende behandling. Det må skje på en måte som er sikker for pasienten, og som kan bidra til økt kunnskap som kan komme flere pasienter til gode, sier Høie.

Og han legger til:

- Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å lage en nasjonal veileder for de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling. Denne vil utdype og oppdatere de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling fra 2012. I tillegg har vi i Norge mange gode kvalitetsregistre som er viktige for å følge med på resultat av ulike behandlingsmetoder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!