Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi krever et krafttak for fødselsomsorgen

Helseministeren vil styrke fødselsomsorgen, men dette krever økte økonomiske rammer i statsbudsjettet.

Publisert: 2019-10-04 — 12.37
Hanne Charlotte Schjelderup

Innlegg: Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF
Kari Aarø, leder av Den norske jordmorforening

FORSLAGET TIL statsbudsjett for neste år legges frem på mandag, og helseminister Bent Høie (H) har varslet at han vil ta nødvendige grep for å styrke landets fødselsomsorg. Den norske jordmorforening og Jordmorforbundet NSF forventer at det i statsbudsjettet er lagt inn ekstrabevilgninger øremerket fødselsomsorgen.

Sterk sentralisering av fødetilbud og svært strenge seleksjonskriterier for fødende fører til økt reisevei for flere og følgetjenestebehov av jordmor forsterkes. I tillegg har jordmødrene fått flere oppgaver og krav for å øke kvaliteten og pasientsikkerhet.

Kari Aarø

Prekær jordmormangel i kommunene og lav bemanning ved de store fødeavdelingene er et landsomfattende problem. Våre jordmødre strekker seg langt for å sikre et forsvarlig fødetilbud innen rammene, men alvorlige funn og lovbrudd i fødselsomsorgen viser en negativ utvikling. Folket og fagmiljøet har reagert og varslet over hele landet.

Les også: 373 millioner til e-helse

STRAM ØKONOMI. Avbyråkratiseringsreformen, økte investeringskrav og mindre bevilgninger gjør at helseforetakene har stram økonomi. Det blir vanskelig for helseforetakene å svare på samfunnsoppdraget. Vi erfarer at når helseforetakene setter i gang sine sparetiltak, skjer dette i stor grad innen fødselsomsorgen, som i dagens finansieringssystem ikke gir tilstrekkelig «inntekt» tilbake til foretaket.

Underfinansieringen av fødselsomsorgen gir seg utslag i et ønske om å stenge de små og mellomstore fødeavdelingene periodevis og for godt – og nedbemanne de store klinikkene

Fødselsomsorgen er underfinansiert. Dette gir seg utslag i et ønske om å stenge de små og mellomstore fødeavdelingene periodevis og for godt samt å nedbemanne de store fødeklinikkene. Sterk økning i avvik og i sykefravær kombinert med at våre jordmødre forlater yrket, er klare tegn på at bemanningen på de store fødeavdelingene langt fra er tilstrekkelig.

VI FRYKTER KOLLAPS. Dagens finansieringsmodell fungerer mot sin hensikt i fødselsomsorgen. God kvalitet i fødselsomsorg er dårlig butikk. Fødeavdelingene med få komplikasjoner straffes med færre inntekter. Samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser mangler. Økt arbeidspress har ført til at jordmødrene på de store fødeavdelingene ikke orker mer. De søker seg bort og helseforetakene mister verdifull kompetanse og kunnskap.

På sikt er vi redd dette vil føre til en kollaps innen fødselsomsorgen. Helseministeren har nå tatt grep for å endre situasjonen og har satt ned en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal se på bemanning, finansiering og seleksjon innen fødselsomsorgen.

Det er positivt at helseministeren har tatt våre varsler på alvor og formidler gjennom ord og handling at regjeringen vil styrke landets fødselsomsorg. Vi forventer at arbeidet prioriteres med midler i neste års statsbudsjett slik at det er mulig for vår arbeidsgruppe å nå helseministerens mål om en tryggere fødselsomsorg.

KRAFTTAK MÅ TIL. En god fødselsomsorg handler om mer enn bare overlevelse, for kvinnen, barnet og for jordmoren. I Norge skal kvinner kjenne seg trygge på at det finnes et fødetilbud og en jordmor tilgjengelig der de bor. For å få til dette kreves det et rett antall fødeinstitusjoner, nå har vi har færre enn WHOs anbefaling for Norge. Den norske jordmorforening og Jordmorforbundet NSF krever en styrket fødselsomsorg med kontinuitet og trygghet for kvinnen, barnet og de blivende foreldrene.

Vi ønsker å påpeke at myndighetene har innført retningslinjer for økt satsing på kvinnehelse, fødsel- og barselomsorg de siste årene. Utviklingen tatt i betraktning har vi et godt stykke arbeid igjen før disse er innfridd. Et krafttak må til av regjeringen. Vi blir med på helseministerens dugnad, bretter opp ermene og ser frem til å starte vårt arbeid hos Helsedirektoratet.

Neste års bevilgninger i statsbudsjettet legger premissene for om vi lykkes med vårt felles ønske om en styrket fødselsomsorg. Å føde barn, er vesentlig verdiskaping.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!