Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsbilde av hiv-virus. Illustrasjon: Getty Images

Illustrasjonsbilde av hiv-virus. Illustrasjon: Getty Images

WHO slår alarm om resistens mot hiv-legemidler

Stadig økende resistensutvikling mot hiv-legemidlene efavirenz og nevirapin i flere afrikanske, asiatiske og sør-amerikanske land, viser ny rapport.

Annons:

Den nye rapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som omhandler resistens mot hiv-legemidler ble publisert i juli, og baserer seg på WHO-standardiserte spørreundersøkelser gjennomført i en rekke ulike land mellom 2004-2018.

Ikke lenger trygt å forskrive
I 12 av 18 land som rapporterte inn nasjonale data fra spørreundersøkelsene til WHO i perioden 2004-2018 hadde utbredelsen av resistens mot hiv-legemidlene efavirenz og nevirapin overskredet 10 prosent. Dersom dette nivået overskrides, regnes det ikke lenger som trygt å forskrive de samme hiv-legemidlene til den resterende populasjonen, ettersom dette igjen kan føre til økt resistens.

Rapporten viser også at 12 prosent av kvinnene som deltok i spørreundersøkelsene hadde utviklet en legemiddelresistent form for hiv. Tilsvarende tall for menn var 8 prosent.

Vil ha alle over på dolutegravir
WHO publiserte i 2017 retningslinjer som anbefaler en alternativ førstelinje behandlingsregime som ikke inkluderer efavirenz og neviparin i land der resistens mot disse legemidlene har overskredet 10 prosent.

I 2018 anbefalte WHO gjennom nye retningslinjer at alle land så raskt som mulig burde innføre dolutegravir som anbefalt førstelinjebehandling for voksne og barn. Ifølge WHO vil man med dolutegravir kraftig redusere risikoen for resistensutvikling sammenliknet med revers transkriptasehemmere som efavirenz og neviparin.

Mangel på barnevennlige formuleringer
Til tross for at WHO siden 2013 har anbefalt proteasehemmer-baserte behandlingsregimer for barn yngre enn tre år, ble nærmere 77 prosent av hiv-smittede barn globalt behandlet med nevirapin, som er en revers transkriptasehemmer, i 2017. Årsaken er ifølge rapporten mangel på barnevennlige formuleringer av proteasehemmere.

Hele rapporten kan leses her.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!