Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjon: Getty Images

Illustrasjon: Getty Images

Advarer gravide mot bruk av MS-legemiddel

Ifølge den europeiske legemiddelmyndigheten kan virkestoffet fingolimod skade fosteret dersom det brukes av gravide.

Annons:
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Advarselen gjelder også for kvinner i fruktbar alder som ikke bruker effektiv prevensjon. European Medicines Agency (EMA) påpeker at gravide som bruker fingolimod (Gilenya) stopper bruken, og at de får overvåket graviditeten nøye.

Fingolimod er en sykdomsmodifiserende terapi som brukes i behandlingen av voksne og barn over ti år med attakkvis multippel sklerose (RRMS). Legemidlet brukes dersom sykdomsbildet forverres etter bruk av minst én annen sykdomsmodifiserende terapi.

– Finnes ikke mange alternativer
– Det har lenge vært diskusjon om bruken av MS-legemidler i gravide. Det finnes ikke mange alternativer som er egnet for gravide. Når det gjelder denne spesifikke advarselen, vil endringer av preparatomtale og pakningsvedlegg automatisk bli implementert og gjennomført i Norge dersom det blir vedtatt på EU-nivå, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til Dagens Medisin, og legger til:

– De fleste MS-legemidler skal ikke brukes av gravide, og dette er så klart et problem for yngre kvinner som har MS. Bivirkninger hos gravide tar vi veldig alvorlig, og vi følger nøye med på dette området.

Oppfordrer til bruk av graviditetstest

EMA skriver også at et viktig risikominimeringstiltak vil være å ta en graviditetstest for at pasientene skal kunne forsikre seg om at de ikke er gravide før de eventuelt starter opp behandling med fingolomod. Pasientene bes også om å bruke prevensjon under hele behandlingsperioden og i to måneder etter at de har stoppet å ta medisinen.

Den europeiske legemiddelmyndigheten har mottatt flere meldinger om at risikoen for fødselsskader hos barn som har blitt eksponert for fingolimod er dobbelt så høy som risikoen i den generelle befolkningen, som er 2-3 prosent. Dette førte til at EMAs sikkerhetskomité gjennomgikk all tilgjengelig data på området, med påfølgende advarsel.

De hyppigst rapporterte fødselsskadene som har blitt meldt inn har omhandlet medfødt hjertesykdom og abnormiteter i nyrer, knokler og muskler.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!