Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FLEST I TURNUS: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere er yrkesgruppene hvor flest jobber i turnus.

FLEST I TURNUS: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere er yrkesgruppene hvor flest jobber i turnus. Foto: Colourbox

Høyere sykefravær blant turnus-arbeidere – med unntak av de unge

Unge med utdanning innen helse- og sosialfag som jobber turnus har lavere legemeldt sykefravær enn sine unge kolleger.

Annons:

Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er hentet fra A-ordningen, som er et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten og SSB.

Halvparten av de ansatte i helse- og sosialtjenestene med utdanning innen helse- og sosialfag jobbet turnus ved slutten av 2018. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere er yrkesgruppene hvor flest jobber i turnus.

– Vi ønsket å se på sammenhengen mellom sykefravær og turnus, ettersom forskning på arbeidstidsordninger har vist at natt- og skiftarbeid er forbundet med forhøyet helse- og ulykkesrisiko, sier førstekonsulent Fredrik S. Edelmann ved Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk ved Statistisk sentralbyrå.

– Vi fant et betydelig høyere legemeldt sykefravær blant dem som arbeider turnus enn blant dem som ikke gjør det.

For ansatte som ikke jobbet turnus var legemeldt fraværsprosent på 6,5 prosent. For turnus-arbeiderne var fraværsprosenten på 7,4.

Mindre fravær blant de unge

Det er størst andel av turnus-arbeidere blant de unge. Over 70 prosent av unge mellom 18 og 24 år jobbet i turnus i perioden. Til tross for at de jobber mest turnus er det likevel ikke de unge som har høyest sykefravær.

– Det legemeldte sykefraværet var, i motsetning til i gruppen som helhet, noe lavere blant de mellom 18 og 29 år som jobbet turnus enn for de andre i samme aldersgruppe, sier Edelmann, som understreker at det ikke er mulig å si noe om årsakene til forskjellene basert på statistikken.

For arbeidstakere over 29 år var det legemeldte sykefraværet høyere for turnus-arbeidere.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!