Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

God folkehelse krever felles innsats

Det er behov for en debatt om samfunnsansvar, formålstjenlig helsepolitikk og spørsmål om prioritering av offentlige ressurser til forebyggende tiltak versus behandlende helsearbeid.

Publisert: 2019-04-12 — 10.31
Jan Marcus Sverre

Innlegg: Jan Marcus Sverre, direktør for markedstilgang og samfunnskontakt i Novo Nordisk
Andre Bregård, daglig leder i Novo Nordisk

I DAGENS MEDISIN 7. april, under tittelen «Folkehelsesatsingen – et spill for galleriet», stiller Dag-Helge Rønnevik seg kritisk til regjeringens nylige presentasjon av stortingsmeldingene om helsenæring og folkehelse, og til regjeringens prioritering av dyr sykehusmedisin på bekostning av folkehelsearbeid.

Han konkluderer med at den nye Folkehelsemeldingen ikke ser ut til å være annet enn et spill for galleriet.

FREMSTILLINGEN. I denne konteksten tegner Rønnevik et bilde av legemiddelindustrien som er usedvanlig tendensiøst og perspektivløst. Rønnevik hevder at «ingen må være i tvil om at deres største interesse», det vil si legemiddelindustriens (forfatters anmerkning), er at «flest mulig skal bruke mest mulig medisiner, så lenge som mulig», og at industriens grunnleggende holdning er at «A cured patient is a lost customer».

Andre Bregård

Rønnevik fastslår at «sånn er det bare».

Det er imidlertid uklart hvordan disse demagogiske utsagnene knyttes opp mot samfunnsmedisinerens budskap om at folkehelsesatsingen er et spill for galleriet.

RISIKOFAKTORER. Effektive tiltak for å fremme helse og redusere risiko, samt forekomst og konsekvenser av sykdom, innebærer behov for bidrag fra alle samfunnssektorer, også fra private/kommersielle aktører, enten Rønnevik liker det eller ei.

I Folkehelseinstituttets rapport om sykdomsbyrde i Norge (2016) fremkommer det at høyt systolisk blodtrykk, kostholdsfaktorer, tobakksrøyk, høyt total kolesterol, høyt fastende blodsukker og høy kroppsmasseindeks (KMI) er vesentlige risikofaktorer som utgjør store utfordringer for god folkehelse i Norge.

BRED TILNÆRMING. Effektiv håndtering av disse forholdene krever en bred tilnærming som omfatter en rekke strukturelle tiltak på samfunnsnivå, og sikker tilgang og bruk av kostnadseffektive legemidler med formål å redusere risikofaktornivåer og sykdomsbyrde, og bidra til bedring av pasienters livskvalitet.

Vi støtter initiativet til å løfte folkehelsearbeid opp på agendaen – og at folkevalgte forplikter seg til å prioritere at viktige mål i Folkehelsemeldingen, og den bebudede nye NCD-strategien, oppnås

Primær og sekundær forebyggende legemiddelbehandling er hensiktsmessig bruk av samfunnets begrensede ressurser: Det er en forutsetning for et bærekraftig helsevesen og utgjør et vesentlig bidrag til bedret folkehelse i Norge. Dette er viktige aspekter som ikke berøres i Rønneviks beskrivelse av legemiddelindustriens mål og virke.

TA DEBATTEN! Det er behov for en debatt om samfunnsansvar, formålstjenlig helsepolitikk og spørsmål om prioritering av offentlige ressurser til forebyggende tiltak versus behandlende helsearbeid. Tilgang til forebyggende legemiddelbehandling, som ett av flere virkemiddel i folkehelsearbeidet, er en del av denne prioriteringsdebatten.

Rønnevik har vår fulle støtte i sitt initiativ for å løfte folkehelsearbeid høyt på agendaen og bidra til at folkevalgte forplikter seg til å prioritere at viktige mål i Folkehelsemeldingen, og den bebudede nye NCD-strategien, blir oppnådd.

Interessekonflikt/disclaimer: Begge forfatterne er ansatt i Novo Nordisk som utvikler, markedsfører og selger legemidler til behandling av blant annet diabetes og overvekt.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!