Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsbilde: GettyImages

Illustrasjonsbilde: GettyImages

BMJ: Ni av ti abortinngrep gjøres før uke tolv i høyinntektsland

Studien viser at medisinske aborter nå står for over halvparten av avsluttede fødsler i de fleste av høyinntektslandene.

Annons:

Hoveddelen av abortene er gjort under 9 uker etter graviditeten, viser en observasjonell studie, publisert i tidsskriftet BMJ Sexual & Reproductive Health.

I 2017 som er det siste året gjennomgangen undersøker ble over to tredjedeler av abortinngrepene gjort før niende uke, i tilnærmet alle de 24 landene. Ifølge pressemeldingen fra tidsskriftet, rangerer denne andelen fra 39 prosent av inngrepene som ble gjort i Canada opp mot hele 84 prosent av abortinngrepene som ble utført i Sverige.

Trenden er at aborter generelt sett blir utført tidligere i svangerskapet, viser dataene.

Forskerne har gjennomgått offisiell statistikk på antall lovlige aborter gjort i 24 land som har abortlover, og er klassifisert av verdensbanken som høyinntektsland.

Selvbestemt abort er tilgjengelig i 18 av landene, på sosiale og økonomisk grunnland i fire av landene og for kvinners mentale helse i to av dem (New Zealand og Israel).

Ulike varianter av inngrep

Forskerne har sett på når aborter gjøres i svangerskapet og de ulike metodene for abortinngrep i gjennomgangen av registerne fra 2004 frem til 2017.

– Dataene viser at andelen medisinske aborter har økt kraftig. I de fleste land står medisinske aborter for over halvparten av abortinngrepene. Med høyest proporsjon i Skandinavia. Henholdsvis 97 prosent av aborterte fostere i Finland, 93 prosent i Sverige og 88 prosent i Norge.

Ifølge gjennomgangen utgjør medisinske aborter over to tredjedeler av alle abortinngrep i tilnærmet alle nordeuropeiske land.

Kirurgisk abort sto for omtrent tre av fire aborter i fem land, inkludert Italia.

Ifølge gjennomgangen øker bruken av medisinske aborter i Belgia, Italia og Tyskland, selv om kirurgiske inngrep fortsatt er mest vanlig i disse landene (oversikten ser du her).

– Økt tilgjengelighet 

– Økningen i aborter tidligere enn uke ni, kan kobles opp mot økt tilgjengelighet for medisinsk abort, etter at dette ble godkjent, ettersom den anbefalte protokollen for medisinsk abort er at dette skal gjøres under 63 dager ut i svangerskapet, forklarer forskerne.

De peker også på at trenden kan henge sammen med bedre teknologi for å oppdage graviditet tidlig.

Samtidig fremholder de at pålagte venteperioder for medisinsk abort, eller helsepersonell som nekter å gjennomføre inngrep av samvittighetsgrunner (reservasjonsrett), kan forsinke eller forhindre at kvinner får nødvendig hjelp, raskt nok.

De viser blant annet til at det i Roma er så mange som 82-91 prosent av helsepersonell som kan antas å nekte abort på bakgrunn av samvittighetshensyn, og at det i landet bare tilbys abort på om lag 60 prosent av sykehusene.

Forskerne peker på at de har undersøkt observasjonelle data, og at det derfor kan være feilkilder og underrapportering i dataene bak studien.

Studien er gjennomført av forskere ved Guttmacher institute i New York. En forskningsorganisasjon som jobber for blant annet bedre reproduktiv helse og rettigheter, ifølge deres egen nettside

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!