Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Overlege og professor Øivind Fredvik Grytten Torkildsen presenterte dataene fra stuiden på norske pasienter som har fått stamcelletransplantasjon før oppstart av studien, RAM MS.

Overlege og professor Øivind Fredvik Grytten Torkildsen presenterte dataene fra stuiden på norske pasienter som har fått stamcelletransplantasjon før oppstart av studien, RAM MS. Foto: Lasse Moe

God langtidseffekt av stamcellebehandling i Norge – men risiko for infertilitet

Under Nevrodagene ble det lagt frem oppfølgingsdata fra 30 pasienter som har fått stamcelletransplantasjon, før den kommende stamcellestudien RAM MS ble startet opp.

 

Annons:
FORFATTER: Silje Stokke Kvistad er lege på Haukeland universitetssjukehus og er førsteforfatter på studien, men kunne dessverre ikke komme til Oslo for å presentere studien.
Foto: Lasse Moe

INGENIØRENES HUS: Professor Øivind Torkildsen ved Universitetet i Bergen la frem studien under nevrodagene – og presiserte at det er førsteforfatter og lege Silje Stokke Kvistad som skulle ha vært tilstede og presentert – men dessverre ikke kunne reise fra Bergen. 

– Studien har gjennomgått alle stamcellepasientene frem til RAM MS. Dette var 23 kvinner og 7 menn som hadde fått behandling. Dette var relativt syke pasienter, forklarte Torkildsen.

– Det er 25 som har såkalt NEDA 3 status. Som betyr at det ikke har nye tegn til MR-aktivitet, attakker eller noen ny forverring i funksjon, sier Torkildsen.

Silje Stokke Kvistad presiserer til Dagens Medisin at oppfølgingen av pasientene varierer mellom 45 og 5 måneder. Og at gjennomsnittlig oppfølging av pasientene ligger på 2 år.

– Det kommer oppfølgingsdata på fem pasienter i løpet av måneden, da kan tallene endre seg noe, sier hun.

– Gode tall
– Dette er veldig gode tall. Ved vanlige MS-behandlinger ligger NEDA-tallene vanligvis opp mot 40-50 prosent i de beste studiene. Så dette er jo omtrent det dobbelte fra vanlige MS-behandlinger, sier Torkildsen.

Det var også funksjonsforbedring hos noen av pasientene som hadde fått HSCT-behandling.

– De har ikke bare fått stoppet sykdommen, men også en bedring i funksjoner. Det kan for eksempel være mindre lammelser, eller fatigue. 12 av 30 (40 prosent) pasienter hadde denne forbedringen, som vistes på EDSS-skår. En skår som måler funksjonssvikt ved MS.

Alvorlige bivirkninger
Torkildsen mener det er veldig viktig å huske på bivirkningene ved behandlingen. 

– Den mest alvorlige er risiko for infertilitet. En del som får stamcellebehandling, går inn i tidlig menopause. Er man over 35 år, er det en del som får vedvarende tap av menstruasjon. 10 av de 23 kvinnene som fikk stamcelletransplantasjon hadde tap av menstruasjon i over 12 måneder. 

– Vi ser også at en del utvikler stoffskiftesykdom etter behandlingen. Der er vi oppe i tretten prosent. 

Interessekonflikter: Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen har mottatt foredragshonorar fra Genzyme, Novartis, Biogen og Merck-Serono, og deltatt i vitenskapelige rådgivningsgrupper for Genzyme og Biogen.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!