Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fraværsregler for LIS 1 – fra vondt til verre

Uansett om myndighetene har tenkt at leger i spesialisering 1 (LIS 1) ikke trenger ferie eller ikke blir syke, vil det oppstå kaotiske tilstander.

Publisert: 2019-02-10 — 05.56 (Oppdatert: 2019-02-08 — 13.06)
Anja Fog Heen

Kronikk: Anja Fog Heen, lege i spesialisering (LIS) og sentralstyremedlem i Legeforeningen
Grethe Kolloen, LIS-koordinator ved Akershus universitetssykehus

OMLEGGING AV legers spesialistutdanning, først med LIS 1, medførte innføring av læringsmål og læringsaktiviteter. Alle LIS-er skal i ny reform «bli målt og veid» opp mot dette, men de må i tillegg ha rett til lovfestet/tariffestet ferie og fravær – på lik linje med andre arbeidstakere.

Nye fraværsregler for LIS 1 ble kjent i revidert Spesialistforskrift.

Litt avhengig av regnemetode legges det opp til at LIS 1 kun kan ha litt over én dags fravær i tillegg til ferie årlig. Mer fravær enn dette, enten det er grunnet egen sykdom, barns sykdom eller permisjoner resulterer i en rett til å fullføre utdanningen hos samme arbeidsgiver utover normert tid på ett år i sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten.

Grethe Kolloen

FRUSTRASJON. Uansett om myndighetene har tenkt at LIS 1 ikke trenger ferie eller ikke blir syke, vil dette skape kaotiske tilstander.

Fraværsregler for LIS 1 har lenge vært en kilde til frustrasjon. Tidligere har Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tolket fraværsreglene forskjellig. Det har vært vanskelig for svært mange leger i spesialisering 1 å planlegge ferie, og det har medført usikkerhet om godkjenning av tjenesten.

KONSEKVENSER. Det legges nå opp til at legen med to sykedager i sykehusåret av LIS 1 ikke kan fortsette som LIS 1 i kommunehelsetjenesten som planlagt. Det har selvfølgelig betydelige konsekvenser for kommunene, som da ikke vil ha den LIS 1 de forventer skal dukke opp 1. mars eller 1. september. For sykehusene vil også planleggingen vanskeliggjøres ved at svært mange vil ha krav på forlenget tjeneste.

I tillegg skal vi ikke glemme at det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie.

UHENSIKTSMESSIG. Helsemyndighetene må ikke innføre en detaljregulering av LIS 1 som omhandler både tid/fravær og oppnåelse av læringsmål. Det er arbeidsgiver som har myndighet til å attestere om en LIS 1 er god nok eller ikke. Å pålegge LIS 1 en forlengelse av tjenesten ved minimalt fravær når disse legene har oppnådd/innfridd alle læringsmål, vil være uhensiktsmessig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ingen ønsker seg tilbake til tiden da helsemyndighetene telte fravær «i minutter og timer» og påla resttjeneste for leger som ellers ikke trenger det

Dersom LIS 1 er i rute og ikke trenger forlenget tid, må sykehuset/kommunen ha rett til å godkjenne tjenesten på tross av få dagers fravær. Ingen ønsker seg tilbake til den tiden der helsemyndighetene teller fravær «i minutter og timer» og pålegger resttjeneste på leger som ellers ikke trenger det.

REVISJON. Løsningen er å revidere og utvide fraværsreglene.

Intensjonen bak fraværsreglene bør være at fraværet ikke skal være så stort at det går på bekostning av kvaliteten og fagligheten på tjenesten. Konsekvensen av å utvide fraværsreglene til faktisk å kunne ha et mindre sykefravær og annet fravær i tillegg til ferie, er flere. Planleggingen av blant annet utdanningsløp, og drift forbedres betydelig, og den enkelte lege kan ha ferie i tillegg til å være syk mer én enkelt dag i løpet av et år, uten å måtte frykte forsinkelse av videre spesialisering.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • LIS1 20.02.2019 08.46.32

  HOD driver her og uthuler LIS1-legers rettigheter etter AML, og påfører arbeidsgivere praktiske problemer med å måtte tilby resttjeneste. For LIS 2/3 teller ferie med ved beregningen av samlet utdanningstid. Det er helt kunstig og direkte diskriminerende at det samme ikke skal gjelde for LIS1. Dersom LIS1 er i rute og får innfridd alle læringsmål innen normert tid, burde det ikke være nødvendig å måtte ha resttjeneste.

 • Astrid Vassenden 12.02.2019 12.47.59

  Disse fraværsgrensene oppfordrer jo Lis1 til å komme på jobb når vi er syke og potensielt smittefarlige.

 • Ingvild Halle Tomassen 12.02.2019 07.29.31

  Betyr det at etter 1. mars er vi tilbake til at ferie teller som fravær for lis1? Hva med de som begynte 1. september 2018, har vært syk noen dager og tatt 2 uker ferie allerede, kan ikke de ta 3 uker ferie til sommeren? Eller at de som har vært syk 2 uker siden 1. september ikke kan fortsette i kommunen til høsten om de tar ut kun 3 uker ferie og blir syk 1 dag til?

 • Martine Rørhus 13.02.2019 14.20.59

  Jeg har forstått det sånn at fravær(sykdom etc) du har hatt hittil ikke er tellende, men at ferien du har tatt ut før 1.mars teller.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!