Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fritt behandlingsvalg bør bli en suksess

Fritt behandlingsvalg bør brukes mer for å få redusert ventetider på utredning og operasjon – og bli en dundrende suksess. Da kan ordningen bli den dundrende suksessen som den fortjener å bli.

Publisert: 2019-02-08 — 05.34
Hans Anderssen

Innlegg: Hans Anderssen, managing partner i Zeppelin

I SIN LEDERARTIKKEL i Dagens Medisin (01/2019) skriver redaktør Markus Moe at fritt behandlingsvalg ikke er noen suksess. Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at ordningen er en stor suksess. Sannheten ligger nok et sted midt imellom. I alle fall er det sikkert er at dette er en fantastisk ordning for pasientene som bør brukes mer for å få redusert ventetider på utredning og operasjon.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private sykehus som er godkjent av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Pasientene kan til og med reise til et EØS-land og få operasjonskostnadene dekket av Helfo, det vil si kostnaden som en tilsvarende operasjon koster ved et offentlig norsk sykehus.

DIALOG. Hvordan kan fritt behandlingsvalg bli den dundrende suksessen som den fortjener å bli? Et av svarene er at sykehusene må markedsføre denne tjenesten til pasientene og bli mer pasientfokusert – skape «pasientens helsetjeneste» som Høyre har som slagord. Jeg mener at norske offentlige sykehus kan lære noe av private sykehus i Norge og utlandet? Sykehus som Aleris og LHL-sykehuset – og Danmarks største private sykehus – Privathospitalet Mølholm – har til felles at de kommuniserer med pasientene – og at de er en del av fritt behandlingsvalg.

Hvordan kan fritt behandlingsvalg bli den dundrende suksessen som den fortjener å bli?

Disse sykehusene forteller og informerer om sine tjenester til pasientene. Mølholm opererer mange norske hjerteflimmerpasienter som får operasjonen dekket av Helfo. Gjennom analyser har de avdekket hva hjerteflimmerpasientene faktisk er opptatt av, og det besvares gjennom innhold på nettsiden og ved at de sprer budskapet gjennom sosiale kanaler som Facebook og Google – der pasientene faktisk er. Dette er brukerorientert innholdsproduksjon – som besvarer pasientenes spørsmål og hjelper dem i hverdagen.

TILRETTELEGGING. Mølholm legger også til rette for at det er lett for norske pasienter å komme i kontakt med legene som gjennomfører operasjonen gjennom chat, telefon, mail og videokonsultasjon.

De bruker videoløsningen til det norske videokonferanseselskapet Confrere med stor suksess – og er det første og eneste hjertesykehuset i Skandinavia som tilbyr videokonsultasjon til hjerteflimmerpasienter.

Hvorfor gjør ikke norske offentlige sykehus det samme?

MOTIVASJON. Det andre hovedgrepet ligger hos fastlegene. Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted – og bør i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder. Vår erfaring er at dette skjer i liten grad til tross for at det er svært enkelt å finne en oversikt over ventetidene på de aller fleste prosedyrene. Oversikten er lett tilgjengelig på helsenorge.no.

Vårt råd er at Helsedirektoratet informerer og motiverer fastlegene til å bli bedre kjent med mulighetene for å hjelpe sine pasienter til å få operasjon der køene er kortest i Norge eller i utlandet. Hadde fastlegene visst at deres pasienter kan få operasjon ved Mølholm eller andre private og offentlige sykehus med kort ventetid, ville langt flere pasienter ha blitt operert og pasientkøene hadde selvsagt blitt kortere.

EFFEKTIVITET. Her er det tredje grepet: Skal helsekøene reduseres må det – ikke overraskende – opereres flere pasienter.

Med et gitt budsjett må de offentlige sykehusene bli mer effektive og flere pasienter må velge de beste private sykehusene. Innenfor hjerteflimmer og en rekke andre prosedyrer er det allment kjent at effektiviteten i de private Centre of Exellence-sykehusene er bedre enn i de offentlige.

Ingenting stimulerer effektiviteten som konkurranse – og fritt behandlingsvalg er skreddersydd for å få til nettopp det. Et enkelt grep for å øke konkurransen, er å inkludere flere private sykehus som Mølholm på ventelisteoversikten til helsenorge.no.

FORTJENER SUKSESS. Det haster med å få full effekt ut av fritt behandlingsvalg. Regjeringen har bare to år på seg, for Arbeiderpartiet vil reversere ordningen. Det er selvsagt en dårlig idé; dette bør tidligere helminister Jonas Støre vite bedre enn de fleste. Regjeringens mål er at i 2021 skal mer en 12.000 pasienter nyte godt av ordningen. Jeg tror at potensialet er mye høyere.

Det som skal til for å verne fritt behandlingsvalg under en eventuell fremtidig Ap-regjering, er selvsagt å gjøre den til en suksess. Det fortjener pasientene.

Oppgitt interessekonflikt: Artikkelforfatteren er partner i det norske konsulentselskapet Zeppelin, som jobber for Privathospitalet Hjertesenter Mølholm i Vejle, Danmark.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!