Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

La oss snakke om ulempene med stordrift, Bent Høie

Utbyggingen av Oslo universitetssykehus (OUS) har til felles med sammenslåingen av Finnmarkssykehuset og UNN at dette er prosjekter hvor fagfolk ser stordriftsulemper der politikerne ser stjerner.

Publisert: 2019-02-07 — 16.29
Paul Olav Røsbø

Innlegg: Paul Olav Røsbø, leder av Finnmark legeforening
Kristin Hovland, leder av Oslo Legeforening

OUS OG Finnmarkssykehuset/UNN blir nå definitivt landets to største helseforetak, hvis man ser på geografi i nord, og befolkning i sør-øst. Disse prosessene er ikke unike, dette er et nasjonalt problem og andre regioner vil kjenne seg igjen i vår beskrivelse.

Oslo og Finnmark legeforening ser med bekymring på utviklingen av stadig større sykehusenheter, der tidligere selvstendige sykehus og helseforetak slås sammen til færre enheter. I Oslo er flere foretak, i utgangspunktet store sykehus, slått sammen til mastodonten Oslo universitetssykehus. Tross sin store størrelse har det nye sykehuset ikke samme kapasitet som summen av de mindre sykehusene som slås sammen. 

Kristin Hovland

INTERN HESTEHANDEL. For Troms og Finnmarks del har regjeringen Solbergs nye regjeringsplattform presentert planer om å innlemme Finnmarkssykehuset inn under Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). UNN vil få ansvar for både å drifte lokalsykehus og samtidig være universitetssykehus over et enormt geografisk område.

Forslaget fremstår som at dette er en intern hestehandel mellom ulike regjeringspartnere frikoblet fra all form for faglig forankring.

BEKYMRINGSFULLT. Vi vil her påpeke forhold tilknyttet denne utviklingen som vi mener er bekymringsfulle:

På tross av at Norge bare har drøye fem millioner innbyggere, har vi allerede noen av de største sykehusenhetene i Europa. Dette gjør sykehusene krevende å drive, med lange og dyre lederlinjer, og omfattende administrasjon. Stadig større sykehusenheter reduserer nærheten til helsetilbudet for befolkningen fordi lokalsykehusfunksjoner i stedet må ivaretas av sykehus med region- og universitetssykehusfunksjoner – tredjelinjenivå.

BELASTNING. Denne utviklingen rammer dobbelt: Pasientgrunnlaget for driften av lokalsykehus forsvinner. Samtidig blir region- og universitetssykehus så belastet av det økende pasienttilfanget at det blir stadig mer krevende å ivareta nødvendig spisskompetanse som tredjelinjesykehus, når de også skal fungere som lokalsykehus for en økende andel av befolkningen.

Forslaget fremstår som en intern hestehandel mellom ulike regjeringspartnere – frikoblet fra all form for faglig forankring

Lokalfunksjonskapasiteten blir for liten. I tillegg ser vi at nye sykehusbygg viser seg å være for små allerede fra første dag.

OVERKJØRING. Innenfor stadig større sykehusenheter blir det også mer krevende å ivareta ansattes rettigheter – fordi avstanden til beslutningstakerne øker. Vi har sett dette ved OUS, der ansatte opplever at de fagmiljøene de representerer, overkjøres i beslutningsprosesser som skjer i fora der ansatte knapt selv har noen medbestemmelse.

Oslo og Finnmark legeforening vil påpeke at det er en sammenheng mellom nærhet og kvalitet, idet en forutsetning for at helsetjenester bidrar til et bedret tilbud til befolkningen, er at tjenestene faktisk er tilgjengelige. Denne tilgjengeligheten reduseres gradvis med større enheter fordi enheter som blir for store, også skaper distanse til de som trenger hjelpen sykehuset skal gi.

VARSKU. Oslo og Finnmark legeforening vil advare besluttende myndigheter mot den utviklingen som her er beskrevet.

Vi understreker betydningen av mindre, autonome helseforetak og sykehusenheter innenfor hver helseregion. Dette for å unngå ulempene som for store enheter skaper, og for å sikre medvirkning i beslutningsprosessen både for lokalbefolkningen og de ansatte.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Christoffer Bugge 10.02.2019 12.07.49

  Undertegnede har ingen synspunkter på forslaget om å innlemme Finnmarkssykehusene i UNN. Jeg savner imidlertid grunnlag i tall, fakta og forskning for de påstander som fremsettes i innlegget fra Røsbø og Hovland. Eksempel: "Grunnlaget for driften av lokalsykehus forsvinner". "Vi har noen av de største sykehusenhetene i Europa". Kravet til dokumentasjon hviler selvsagt like sterkt eller sterkere på helseminister Høie. For oss som ikke kjenner alle detaljer i sakene, blir det lettere å forstå og ta stilling dersom de belyses med fakta. For eksempel: Finland som har befolkningsstørrelse som Norge, har bare 18-20 akuttsykehus tross større flateinnhold. Kort sagt: Kort sagt: Både tilhengere og motstandere av sammenslåing bør belegge påstander med tall og fakta.

 • TheGame 09.02.2019 10.43.16

  Sammenslåingen av Finnmarkssykehuset med UNN er først og fremst initiert av politikere fra Alta med ønske om å lagt ned sykehuset i Hammerfest, og så få bygget et nytt i Alta. Dette er veldig forståelig. Man ser et null-sum spill som legger godt til rette for sentral splitt-og-hersk. Alta og innlandet har ingenting igjen for å ha sykehus i Hammerfest. Hammerfest, Havøysund og Honningsvåg vil få det mye verre med et sykehus i Alta. Dersom sykehuset legges ned i Hammefest, vil det kunne gi en skikkelig lokal meltdown. Medisinsk sett er det et null-sum spill. Økonomisk er det et null-sum spill. Men modifisert er det også et by-land spill, da motivasjonen bak sammenslåingen er å strupe kostnadene ved helsetjenestene i Finnmark. Sentralisering av byråkrati ØKER mengden byråkrati, det vet vi. Det som står igjen, er å redusere tilbudet ytterligere, samt la pasienter betale for transport selv.

 • H Isacsson 08.02.2019 19.14.36

  Måtte Kirkenes födeavdelning och Hammerfest kvinnoklinik förbli intakta med stedlig ledelse på plats.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!