Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Døren på gløtt for Ullevål

Med torsdagens styrevedtak er tillitsvalgte og ansatte ved OUS delvis blitt hørt. Der OUS-styret før jul ikke vek en tomme for sitt forslag om utbygging på Gaustad og Aker, åpner Helse Sør-Øst for en alternativ løsning på Ullevål.  

Publisert: 2019-01-31 — 20.48 (Oppdatert: 2019-01-31 — 20.48)
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Johnny Nordskog

PÅ STYREMØTET i Helse Sør-Øst på Hamar i dag vedtok flertallet i styret å gå videre med planene for utbygging av et nytt flaggskip for høyspesialisert medisin med lokal, regional, og landsfunksjon på Gaustad, og et lokalsykehus for Oslo på Aker.

Samtidig får ledelsen ved Oslo universitetssykehus en marsjordre som ikke var til å misforstå. Ullevål-alternativet skal utredes. Helt konkret hva dette innebærer, må klargjøres nærmere, men administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst ber OUS-ledelsen ta utgangspunkt i det tidligere nullalternativet. Men nå skal også eventuelle nybygg tas med i beregningen. Planene for et nytt lokalsykehus i Oslo Øst som lokaliseres til Aker, videreføres.

VEDTAKET kan vanskelig tolkes som noe annet enn at flertallet i styret erkjenner at risikoen knyttet til utbyggingen på Gaustad er så høy at det vil være uforsvarlig å satse alle kortene på dette alternativet alene. Det handler om åpenbare utfordringer og usikkerhet knyttet til kommunale reguleringsplaner, høyhus eller litt lavere hus, faktisk tilgjengelig areal og reserve-areal, trafikale utfordringer, og ikke minst oppgavefordeling og dimensjonering. Det skal ganske enkelt planlegges for en Plan B nå.

De tre tillitsvalgte stemte likevel mot flertallsvedtaket etter at et forslag fra dem ble vraket. Selv ikke en Plan B var nok til å overbevise dem.  Til tross for at Helse Sør-Øst setter døren på gløtt for Ullevål, føler de seg slett ikke sikre på at utredningen blir grundig nok.  

Det er lett å forstå de tillitsvalgtes skepsis både til den nye utredningen av Ullevål og til nye vurderinger av oppgavefordeling, dimensjonering og plassering innen flere fagfelt. For det er mye uklart rundt blant annet traumefeltet, fødsler og psykisk helsevern og TSB. Utredningene fra OUS er ikke gode nok. Derfor sendes de i retur, en retur jeg sitter med et inntrykk av at de tillitsvalgte i stor grad kunne ha påvirket. Den hånden Cathrine Lofthus strakk frem, grep ikke de tillitsvalgte på styremøtet i dag.

NÅR DETTE er sagt, skal det ikke stikkes under stol at styreleder Svein Gjerdrem argumenterte sterkt for hovedplanen, som fortsatt er å bygge nye OUS på Gaustad og Aker. Når han viser til at det nærmest må komme en Fugl Føniks forbi dersom drømmen om et nytt OUS på Ullevål skal realiseres, er det ingen grunn til seiersfest. Fugl Føniks er som kjent et fabeldyr fra egyptisk mytologi, hvor den er et symbol på gjenfødelsen.

Det eneste ansatte og ledelsen ved OUS ser ut til å være enige om akkurat nå er at det må bygges nytt for å skape en god helsetjeneste av høy kvalitet for fremtidige pasienter. Virkelighetsbeskrivelsen av hvor sykehusene bør ligge, oppgavefordelingen dem imellom og hvilken prislapp de ulike alternativene vil få til slutt, spriker i alle retninger.

Endringsprosesser er krevende og lykkes best hvis ansatte og ledelsen spiller på lag mot et felles mål. Ved OUS ser partene ut til å stå så langt fra hverandre i virkelighetsoppfatningen rundt nye sykehus at det er vanskelig å se hvordan prosessen videre kan komme på rett spor.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Randi Werner-Erichsen 07.02.2019 11.34.18

  Vedtakspunkt 5. i HSØ-styremøtet: "Styret ....... ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold." er et slag i ansiktet på de seriøse, erfarne arkitekter og medisinske fagfolk som har kommet med alternativt forslag til Gaustadutbyggingen, kort sagt: Bygg et nytt klinikkbygg bak sentralblokka, flytt fra de to gamle klinikkbyggene, riv dem og bygg nytt der. Ca 20 mrd rimeligere enn å bygge på den umulige tomten på Gaustad. Forslaget har ikke HSØ villet høre på. -HSØ-vedtaket 31.1. innebærer at Rikshospitalet skal flyttes til Ullevål- NÅ! Det lønner sg kanskje å bygge nytt Rikshospital på Ullevål for å spare et vaktlag eller to? Er det noen tvil om hva OUS, om de skal "belyse" dette, kommer til? Og: Ikke kritiser de tillitsvalgte! Vi som har fulgt styreforhandlinger i OUS siden 2010 har hørt hvordan de har arbeidet i styret, og vet de har arbeidet bredt overfor både ledelse og sine kolleger. Hafstad har feil vinkel!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!