Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FLERE ELDRE: – En god del av de som kommer til meg er nyslåtte pensjonister som opplever at det blitt altfor mye alkohol over tid, sier psykolog Fanny Duckert. Foto: Gyldendal Norsk Forlag

– Mange får ikke lov å være barnevakt for barnebarna

En av fire eldre drikker to til tre dager i uken. Psykolog Fanny Duckert opplever en økt pågang fra eldre kvinner som søker hjelp til å redusere alkoholforbruket.

Publisert: 2019-01-08 — 00.30 (Oppdatert: 2019-01-08 — 11.41)

Nordmenn drikker mer jo eldre de blir. Det viser en ny, stor kartlegging av levevaner fra Helsedirektoratet som lanseres i dag tirsdag. Eldre over 60 år drikker alkohol langt oftere enn de yngre aldersgruppene. En av fire eldre drikker to til tre dager i uken.

– Dette kan tolkes på flere måter, men en måte å tolke det på er at man har fått et mer kontinentalt drikkemønster, til forskjell fra flatfyll i helgene, sier professor emerita Fanny Duckert. Hun er psykolog og har spesialisert seg på tidlig behandling av alkoholproblemer.

– Dagens 60-åringer er sekstiåtterne. Det kan jo være snakk om en videreføring av livsstilen, sier Duckert.

Mener mengden er viktigst
Kartleggingen består av web-intervjuer med et representativt utvalg bestående av 2500 personer over 30 år. De intervjuede er delt inn i aldergruppene 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år og 60+. Undersøkelsen er utført av Opinion.

Det at eldre drikker mer, er ikke nødvendigvis et problem, mener Duckert.

– I seg selv behøver det ikke å være veldig problematisk om det er snakk om en liten mengde alkohol hver gang. Når du er eldre har du råd til det, og har tid og plass til deg selv. Der hvor man kan tenke seg at det ligger en kime til problemer, er om det drikkes mer per gang. Det kan ha helsekonsekvenser.

Hun påpeker at eldre som bruker medisiner vil kunne få endret effekt når dette kombineres med alkohol. Høyt alkoholbruk øker også risiko for ekstra blødninger, komplikasjoner og dårligere sårheling i forbindelse med operasjoner.

Kontaktes av flere kvinner
Det er menn som oppgir at de drikker alkohol hyppigst. Over halvparten av mennene i undersøkelsen oppgir at de drikker alkohol en gang i uken eller oftere. Blant kvinner drikker 36 prosent alkohol en gang i uken eller oftere.

– Det at menn drikker mest har vært stabilt i alle år, kommenterer Duckert. Men ved siden av den klare dominansen av menn, har hun de siste årene opplevd en større pågang fra kvinner.

– Det som er interessant i min praksis, er at det nå er en økende andel kvinner, ofte godt voksne, som søker hjelp for å redusere forbruket. Det kan tyde på at kvinner drikker mer enn før, men det kan også være at man reagerer raskere på bestemor. Vi vet at man har en lavere terskel for en beruset kvinne enn en beruset mann, sier Duckert.

Får problemer med barna
Duckert forteller at mange opplever å miste kontrollen når de går ut av yrkeslivet.

– En god del av de som kommer til meg er nyslåtte pensjonister som opplever at det blitt altfor mye alkohol over tid. Før måtte de møte opp til et bestemt klokkeslett og hadde plikter, men så begynner man å drikke mer fordi man ikke har de ytre styringsmekanismene.

Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at litt under halvparten av de som drikker to dager i uken eller oftere, ønsker å endre alkoholvanene sine. Det er en tendens til at det er de eldste som i minst grad ønsker å endre alkoholvanene.

Duckert opplever at det er to hovedgrunner til at de eldre oppsøker hjelp: Egen helse eller forholdet til barna.

– De har enten kjent ulike symptomer og er bekymret for å skade kroppen sin, eller de kommer av hensyn til relasjoner til andre. Da særlig barn og barnebarn. Det mange sier, er at de har fått beskjed om at barna deres er bekymret, at de har fått korrektiver om ikke å drikke med barnebarna og at de ikke får være barnevakt, sier Duckert.

– Må tro på positiv effekt
Det er likevel ikke mer utslagsgivende at barna reagerer enn andre typer motivasjon, mener Duckert.

– Det viktigste er at man opplever at endring vil utgjøre en positiv forskjell, at man vil få det bedre. Det andre at man må tro på at man selv kan få til en endring.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!