Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nøkkelpersonellet i skranken

Helsesekretærer er en stor yrkesgruppe som du finner på enhver avdeling – og nesten i enhver skranke. Men er sykehusene villige til å ansette mange nok til at pasienten får den beste kvaliteten?

Publisert: 2018-12-05 — 05.06 (Oppdatert: 2018-12-04 — 13.42)
Gro Bengtson

Innlegg: Gro Bengtson, leder for Helsesekretærforbundet i Delta

VED FLERE anledninger har helsesekretærene som yrkesgruppe vært utsatt for nedbemanning både på grunn av økonomi og fordi arbeidsoppgavene skal løses på nye måter. Ett eksempel på dette er innføringen av talegjenkjenning, der helsesekretærer har blitt oppsagt for så å bli ansatt igjen fordi det fortsatt er skriving – og fordi arbeidet består av så mye mer enn skriving.  Sykehuset fungerer rett og slett ikke uten helsesekretærene.

Det er altså ikke bare legeressursene som utnyttes for dårlig.

KOMPETANSEN. Helsesekretærutdanningen er bred. Den består av medisinsk-tekniske oppgaver, skiftestuearbeid, blodprøvetaking og annet laboratoriearbeid samt medisinsk kontorfag, som er det faget vår yrkesgruppe er spesialister på.

Jeg treffer og snakker i løpet av året med helsesekretærer fra mange sykehus, og jeg får med meg at oppgavene de utfører, er veldig varierende. Flere sykehus har begynt å ta i bruk helsesekretæren til blodprøvetaking, EKG og diverse medisinsk assistansearbeid. Ved noen sykehus har helsesekretærene kontroll- og kvalitetsoppgaver innenfor koding, de er superbrukere i journalsystemer – og de bistår med opplæring.

VALGET. For å kunne møte og løse fremtidens krav og arbeidsoppgaver, må riktig yrkesgruppe brukes til riktige oppgaver. Dette handler om at man har ansatte i riktig antall – og med riktig kompetanse som gjør at man får brukt tiden riktig, ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan.

For å møte og løse fremtidens krav og arbeidsoppgaver, må riktig yrkesgruppe brukes til riktige oppgaver. Helsesekretærer har autorisasjon og er godkjent helsepersonell, og sykehuset trenger oss

Helsesekretærene spiller en viktig rolle her. Vi kan avlaste og supplere andre yrkesgrupper slik at de får bedre tid til å utføre sine kjerneoppgaver. Det kan ikke være riktig at en sykepleier skal bruke tiden til å ringe etter vikarer, og at en lege skal bruke så mye av tiden til administrasjon og kontorarbeid at det går utover den tiden de skal bruke på å behandle pasienter. Vi må jobbe i riktig sammensatte team – til beste for pasienten.

Mange helsesekretærer har tatt høyere yrkesfaglig utdanning i helseadministrasjon- og helsekoordinatorfag. De har kunnskaper som bør etterspørres og utnyttes, og sykehuset må sette seg inn i, og benytte seg av denne kompetansen og sørge for at et nødvendig antall helsesekretærer videreutdannes på dette feltet.

FRONT-ROLLEN. Hvordan ønsker så sykehuset å ta imot pasientene? Det første møtet med sykehuset, i skranken, kan være helt avgjørende for hvordan resten av dagen og behandlingsforløpet vil oppleves.

Man må ikke ta for lett på denne front-rollen. Det er viktig at pasientene møter kvalifisert helsepersonell også her. Digitalisering og ny teknologi kan nok gjøre noe av denne jobben, men vi må ikke undervurdere viktighetene av å møte et levende menneske. Vi skal sammen skape pasientens helsetjeneste.

KVALITETEN. Ethvert sykehus ønsker å levere kvalitet på alle plan. Har man behov for en lege, så ansettes det en lege og ikke en «nesten-lege». For helsesekretærer gjelder ikke denne regelen like mye. Vi hører ofte om at det ansettes ufaglærte i helsesekretærstillinger og at både helsesekretærer og andre sekretærer kategoriseres under merkantilt personell.

Helsesekretærer har autorisasjon og er godkjent helsepersonell, og sykehuset trenger oss. Vi helsesekretærer har våre spesialfelt, akkurat som andre yrkesgrupper har sine.

VILJEN? Ved legesentrene benyttes mer av helsesekretærenes kompetanseområde enn hva som er tilfelle, og hva det er tradisjon for i sykehuset. Jeg mener ikke at en helsesekretær alltid skal gjøre det samme i sykehuset som ved legesenteret. Det er naturlig at man i spesialisthelsetjenesten jobber innenfor et smalere område og er mer spesialisert, men det kan være greit å huske på at den kompetansen som sykehuset og legene trenger mer av, ofte finnes veldig nært – gjerne helt inne i poliklinikken eller avdelingen. Sykehuset har ikke råd til å la være å utnytte helsesekretærene på en bedre måte.

Vi skal, og kan, gjøre vårt til at sykehuset leverer den beste kvaliteten til pasienten. Det kommer bare an på om sykehuset er villig til å ansette nok helsesekretærer og at de utnytter den kunnskapen vi har.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • A9ta 09.12.2018 11.33.42

  Som sekretær på sykehus i snart 23 år, så må jeg bare få si noe til leger, sykepleiere og pasienter. Slutt å vær så kravstore, alle får hjelp, men slutt å mas, slutt å bruk kjeft. Det er ikke vår feil at det ikke er ledige timer, kø på telefonen eller at kopimaskinen er tom for papir eller slutt på blekk! Tror ingen andre yrkesgrupper er utsatt for så mye verbal hetsing som det vi er! Vi jobber på oss senebetennelser og andre stressrelaterte plager, et arbeidstempo som få andre er forunt å ha til en lønn som knapt går an å leve på. Ta deg en bolle neste gang du kjefter på sekretærene! God jul:)

 • Sykehuslege 07.12.2018 17.35.52

  Helsesekretærer gjør viktig og helt nødvendig arbeid, i motsetning til ganske mange. Jeg hadde byttet ut 10 direktører for å få en til helsesekretær any day!

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!