Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Gründer og tidligere fastlege Jesper Melin avviser all kritikk av Pasientsky og måten selskapet jobber Foto: Jan Nikolai

Jesper Melin avviser kritikken

Styrelederen i Pasientsky AS og eieren i Melin Holding kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at han presser kundene over på egne løsninger.

Publisert: 2018-10-15 — 06.03
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Dette svarer Jesper Melin på spørsmålene fra Dagens Medisin:

– Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Kiropraktorforening opplyser at en rekke medlemmer hadde store problemer flere dager i juli/august da journalsystemet deres lå nede etter at Pasientsky flyttet dem over på sin midlertidige løsning. Hva er din kommentar?

– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tjenestene våre. Vi tar i bruk ny teknologi for å kunne gi både pasienter og behandlere de beste løsningene. Det kan oppstå tekniske utfordringer i overgangene mellom gammel og ny teknologi. I ettertid ser vi at vi har en jobb å gjøre med å opplyse om risikoen knyttet til sikkerhet og drift. Vi beklager de ulemper det kan ha medført. Vi føler at vi har god og konstruktiv dialog med Kiropraktorforeningen og Fysioterapiforbundet. Ønsker de en utvidet dialog, er vi gjerne med på det.

Avhengig av integrasjon
– De to profesjonsforeningene sier til Dagens Medisin: Med dagens eierstruktur vil én stor privat aktør sitte med kontroll over alle ledd i verdikjeden (betalingsløsninger, fakturering, journalsystem, datalagring og kommunikasjonsløsninger), noe som kan medføre færre tilpasningsmuligheter og dyrere tjenester for brukerne. Vi har den siste tiden sett flere eksempler på at eksisterende løsninger og underleverandører ikke får, eller vil få tilgang til Pasientsky sin nye plattform. Selskapet ønsker i stedet å tilby brukerne egne løsninger. Hva er din kommentar?

– Vi i Pasientsky ønsker å legge til rette for at små og innovative norske leverandører åpent skal kunne utvikle nye og bedre løsninger på vår plattform. Hadde vi ønsket å lukke pasienter og leger inne i våre løsninger, hadde vi ikke tatt i bruk det som kalles «openehr». Skal vi lykkes med en åpen plattform og åpen innovasjon, er vi avhengig av at leverandører integrerer seg i vår plattform. Så forstår vi at dette vil kunne skape noe støy i en periode, men fra selskapets side vil vi understreke at vi verken ønsker konflikter eller situasjoner der vi setter andre leverandører, behandlere eller pasienter i vanskeligheter.

«Sømløst pasienttilbud»
– I desember 2017 ble Programvareforlaget kjøpt opp av Pasientsky. Fysioterapeuter og kiropraktorer forteller at Pasientsky har ambisjoner om å bli en ledende aktør innenfor primærhelsetjenesten, og den første aktør i verden som integrerer alle primærhelsetjenestene på en og samme plattform. Din kommentar til dette?

– Da jeg selv var fastlege, erfarte jeg hvilket virvar det var av leverandører, systemer og plattformer i primærhelsetjenesten. Dette kaoset motvirket ønsket som både politikere og vi alle har, om et mest mulig sømløst pasienttilbud. Skal man lykkes med de djerve målene om en pasienttilpasset helsetjeneste, må man ha en teknologisk plattform hvor data kan følge pasienten «rundt» i primærhelsetjenesten.

– Pasientsky varslet i april at samtlige av deres brukere måtte overføres til en skybaserte EPJ-løsning før sommeren. Var det nødvendig?

Basert på juridiske råd mente vi at en sentral driftsløsning ville forbedre driften og sikkerheten både for behandler og pasient i overgangen til nytt system. Basert på tilbakemeldinger fra markedet har vi valgt å opprettholde den lokale løsningen frem til 01.01.2020. Dette er gjort i samråd med fagorganisasjonene.

«Konkurranse gjør bedre»
– Etter oppslagene i Dagens Medisin og ulike henvendelser fra fastleger, anbefaler nå Konkurransetilsynet alle selskapene om å foreta en grundig vurdering av egen atferd. Vil dere følge rådet?

– Vi vil alltid følge råd fra myndigheter og tilsyn, også fra Konkurransetilsynet. Vi i Pasientsky ønsker konkurranse og vil etablere en «open source»-løsning som fundament for vår plattform. Vi tror genuint på at konkurranse gjør hele sektoren bedre.

– En lege skrev til Konkurransetilsynet fordi han mener Hove Medical trenerer integrasjon opp mot helsenorge.no for å presse kunder over på Pasientsky. Kommentar til det?

– Det medfører ikke riktighet. Hove Medical ønsker ikke å presse noen over til andre sine plattformer, og vil ikke gjøre det i fremtiden heller. I dag samarbeider Hove godt med helsenorge.no. Vi har allerede en pilot i drift som evalueres fortløpende.

– Ifølge legen har arbeid med oppdatering og integrasjon mot helsenorge.no stoppet ytterligere opp etter at Pasientsky kjøpte Hove. Kommentar?

– Vi overtok Hove Medical 15.august. Det har tatt mye tid og ressurser. Vi beklager selvsagt om det oppleves slik. Vi har ingen intensjon om å stoppe opp integrasjonen mot helsenorge.no.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!