Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
TROR PÅ «UTPLASSERING»: – Jo-Endre Midtbu, fastlegevikar i Tromsø, tror «utplassert» allmennlege på sykehus kan bidra til at pasienter som skrives ut faktisk er utskrivingsklare. Foto: Lisbeth Nilsen

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»

– Som fastlegevikar ser jeg at en del pasienter som varsles som utskrivingsklare, ikke er det, sier Jo-Endre Midtbu.

Publisert: 2018-06-13 — 16.45 (Oppdatert: 2018-06-13 — 15.47)

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Mange hadde meninger om samhandling under debatten på dette temaet under Legeforeningens landsstyremøte nylig. En av dem var tidligere sykehuslege og nå fastlegevikar i Tromsø, Jo-Endre Midtbu.

– Jeg ønsker meg noen flere allmennleger inn i sykehus, sa Midtbu.

Til Dagens Medisin sier Midtbu at samhandling ved utskriving av en del kompliserte pasienter ikke alltid er godt nok.

– Som fastlege ser jeg at en del pasienter som varsles som utskrivingsklare, ikke er det. Dette feilbelaster primærhelsetjenesten, KAD og andre avlastningsplasser i kommunene etter sykehusopphold. Samtidig tror jeg sykehuset ikke alltid forstår hvilke begrensninger vi har utenfor sykehus. Vi trenger et «utskrivingspoliti», sier Midtbu med et smil og understreker:

– Jeg mener jo ikke at legene skal opptre som politi, men ha anledning til å si stopp hvis utskrivelsen ikke er trygg.

Forbedringspotensial
«Utskrivingspolitet» bør ifølge Midtbu være erfarne allmennleger, for eksempel hentet fra sykehjem eller KAD, som sitter på sykehuset og har oversikt over utskrivingsklare pasienter, har tilgang til journalsystemet og røntgenbilder og som sammen med sykehuslegene blir enige om hvem som er reelt utskrivingsklare – og som kommunene kan ta imot, både ut fra kapasitet og kompetanse.

– I dag blir vi noen ganger tatt litt på senga. Her er det potensial for bedre samhandling, mener Midtbu.

Han tenker at de aktuelle kommunene ansetter allmennleger med oppgave å følge opp enkelte kompliserte pasienter de siste dagene på sykehus.

– Disse legene, som kjenner de kommunale ressursene, skal passe på at kommunen er ordentlig forberedt til å ta imot pasientene og kan bidra til optimal utnyttelse av kommunens ressurser. Involvering av fastlegen er selvsagt viktig, men hvis pasientene utskrives fra sykehus og rett til kommunal institusjon, har gjerne ikke fastlegen en rolle før utskrivelse til hjemmet.

Ikke overbevist om nytten
Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle, tror ikke det er behov for et slikt «politi».

– Jeg oppfattet Midtbus forslag som en spissformulering for å få på plass et bedre samarbeid og samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg er enig i at vi har forbedringspunkter, på begge sider. Men en egen instans kan jeg ikke se behov for nå, sier Helle til Dagens Medisin og tilføyer:

AF mener vi bør diskutere om vi skal ha et nasjonalt forankret samarbeidsorgan.
Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen (AF)

– Overlegeforeningen vil gjerne gå inn i et felles arbeid med allmennlegenes foreninger sammen med Ylf for å finne forslag til løsninger på disse utfordringene.

Nasjonalt organ
Leder av Allmennlegeforeningen (AF), Tom Ole Øren, mener det er viktig med løsninger tilpasset lokale forhold, men at AF likevel tror det trengs «felles nasjonale kjøreregler».

– AF mener at et nasjonalt samarbeidsorgan må diskuteres, nettopp for å støtte opp om de lokale løsningene. Vi må bli mye bedre på samhandling, og det er kun ved likeverdig dialog og innflytelse vi kan lage bedre pasientforløp, sier Øren.

Han sier at AF ikke har diskutert Midtbus forslag.

– Men vi ser blant annet at praksiskonsulentordningen – PKO – på ulike steder jobber med disse problemstillingene også.

Sverre Sand i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) minner om at avtalespesialistene også må med.

– Det er et viktig poeng at vi får en samhandlingsarena som involverer avtalespesialistene utenfor institusjonene, sa han.

Internt i Legeforeningen
Han fikk støtte av Tom Ole Øren:

– Jeg tror vi skal jobbe mye mer innad i Legeforeningen om samhandling, og vi skal ha med avtalespesialistene.

Leder av Yngre legers forening (Ylf), Christer Mjåset, sa under debatten at han ikke tror på et «utskrivingspoliti» eller et nasjonalt organ.

– Jeg tror på ansvarliggjøring og kanskje noe rammefinansiering, sa Ylf-lederen og la til:

– Vi må også utvise samhandling innad i Legeforeningen.

Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle, mener tiltak for bedre samhandling bør diskuteres.

– Jeg støtter AF sitt fokus på å få bedre samarbeid, men virkemidlene får vi diskutere videre.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Overlege 15.06.2018 21.13.55

  Husk at praksiskonsulentene ikke skal utføre arbeid mens de er på sykehusene, da ville de kanskje gjort nytte for seg. Jeg har sett praksiskonsulenter i mange år. En totalt meningsløs pengebruk.

 • Arne Aarflot 15.06.2018 12.56.03

  Er ikke dette en klar oppgave for praksiskonsulentene?

 • Yngve Mikkelsen 14.06.2018 00.48.09

  Norge ligger nest sist på listen når det kommer til prosess. Her er det mao en del å hente. Mål heller kvalitet enn liggetid - internasjonalt ser man at sykehus som systematisk fokuserer på kvalitet over tid får lengre liggetid og samtidig bedret økonomi. http://www.commonwealthfund.org/interactives-and-data/chart-cart/report/2017-mirror-mirror/health-care-system-performance-rankings

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!