Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
IKKE FORNØYD: Helsedirektoratet vil ha større nedgang i antibiotikabruken. På bildet er fagdirektør Svein Lie. Foto: Getty Images/Helsedirektoratet

Sykehusene i Helse Midt og Helse Sør-Øst bruker mest antibiotika

Helsedirektoratet er ikke fornøyd med utviklingen, og kaller RHF-ledelsen inn til møte.

Publisert: 2018-05-25 — 11.50
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Det er fortsatt store forskjeller mellom sykehusene i bruk av bredsprektret antibiotika, viser statistikk fra Helsedirektoratet. For ett år siden skrev Dagens Medisin at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Haraldsplass Diakonale sykehus og Helse Førde HF var blant de beste i klassen til å bruke lite antibiotika, mens Sykehuset Østfold brukte mest. 

Tall for september til desember 2017 viser at bildet ikke har endret seg noe særlig.

Østfold bruker dobbelt så mye som de beste
UNN bruker fortsatt lite, sammen med Helse Møre og Romsdal HF, Haraldsplass Diakonale sykehus og Sunnas sykehus.  I andre enden av skalaen finner vi St. Olavs hospital, Lovisenberg diakonale og Sykehuset Østfold. Sykehuset Østfold bruker 24 såkalte definerte døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn, om lag dobbelt så mye som Helse Møre og Romsdal HF og Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

I gjennomsnitt hadde norske sykehus 17,2  døgndoser per 100 liggedøgn i 2017, en reduksjon fra 18,9 i 2012. Målet for 2020 er 13,2 – som innebærer en reduksjon på 30 prosent.

Hdir: Går for langsomt
– Vi ser at det er nedgang på landsbasis. Men det går litt for langsomt på visse av sykehusene. Nedgangen ser god ut i Helse Nord og Helse Vest, mens vi ikke ser tilsvarende nedgang i Helse Midt og Helse Sør-Øst, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– Hvordan vurderer dere utviklingen?

– Vi kan ikke være fornøyd når fremgangen ikke er så stor som vi forventer alle steder. Når noen sykehus klarer det, så tror vi at det er et spørsmål om oppmerksomhet, sier Lie.

Holder på 2020-målet
Helsedirektoratet har ingen sanksjonsmuligheter overfor sykehusene som henger etter, men varsler nå at de vil kalle inn ledelsen i RHF-ene for et møte.

– Dette må vi ta opp med RHF-ene, sier Lie.

– Er det realistisk å nå 2020-målet?

– Noen land klarer det, blant annet har Nederland et nivå som det er mulig for oss å arbeide mot. Bruken av bredspektret antibiotika er for høy i Norge,  og den skal ned. Vi vil nå målet, sier fagdirektøren.

Frykter resistens
Unødvendig bruk av bredspektret antibiotika er en av mekanismene som kan gjøre bakterier resistente, altså at de er motstandsdyktige mot antibiotika. Med økt resistens kan vi risikere økt dødelighet hos for eksempel kreftpasienter, nyfødte, intensivpasienter, og de som har gjennomgått transplantasjon eller større kirurgiske inngrep. Redusert bruk at de utvalgte antibiotika vil redusere risikoen for utbrudd og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

– Hva må Helse Midt og Helse Sør-Øst gjøre annerledes?

– De må ha politikk og rutiner som blir fulgt opp. En viss variasjon vil det være, det er ikke så rart at Sunnaas sykehus ligger godt an, men vi finner ikke naturlige forklaringer på at det er så store forskjeller mellom mange av de andre sykehusene, påpeker Lie.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 25.05.2018 21.28.32

  Antibiotikabruk ses opp mot morbiditet. Østfold har en annen populasjon og økologi enn helse nord. Dersom strategien for å redusere antibiotikabruken kun baserer seg på slike grove generaliseringer er det håpløst. Gode rettningslinjer basert på forskning er mitt forslag. Retningslinjer for seponering og mer kunnskap om hvilke tilstander som ikke trenger antibiotika er nødvendig. Ideen om at lederene i RHF er riktig folk å ta dette opp med er latterlig. Dillitantenes supperåd har ingenting med dette å gjøre. Min respekt for helsedireektoratet falt nettopp ytterligere.

 • Hdir svekket tillit, alvorlig 26.05.2018 21.13.10

  Hdir har i for stor grad med alle sine byråkrater og avd dir fått en merkelig rolle i norsk helsevesen. Tilliten er for lengst nedadgående.

 • LiS2 25.05.2018 15.22.14

  Og i omtrent samme åndedrag lanserte Hdir sepsiskampanjen med fokus på tidlig behandling.... Fokus på antibiotikabruk og fokus på sepsis kan sikkert kjøres parallelt, men da bør ananlysene vært mer reflekterte. Denne artikkelen får det til å fremstå at målet er minst mulig bruk punktum, når det burde være minst mulig bruk av bredspektret.

 • Bjarne Hansen 25.05.2018 15.00.10

  Er det noen som vet om sykehusavdelinger med mye korridorpasienter bruker mer antibiotika? Man starter opp slik at man kan få pasienten raskt ut alternativt man har flere infeksjoner?

 • Jeg er bare et troll 25.05.2018 12.54.43

  Lovisenberg behandler overgjennomsnittlig mange av narkissene i Oslo pga området som sokner til dem. Narkisser har mer kompliserte infeksjoner. Det kan være at det er urealistisk at Lovisenberg skal ned på nivå med sykehus som har annen pasientsammensetning.

 • Vent litt nå... 25.05.2018 12.52.06

  Unnskyld meg. Det står bare hva sykehusene BRUKER, men det står ikke noen parametere om hvor mye morbiditet og mortalitet varierer. For alt vi vet ut ifra artikkelen - så måles det bare på bruk separat - dvs vi driter i om du dauer, hovedsaken er at det ikke brukes høyere generasjons cefalosporiner, piperacillin/tazobaktam, imipenem og fluorkinoloner. Og dette betyr at sykehuset østfold er "verst i klassen?" Latterlig. På samme måte kicker alle infeksjonsmedisinere på bruken av antibiotika på ortopedisk avdeling UNN Tromsø - men de glemmer at revisjonsraten deres er svært lav. Man skal faktisk også behandle pasienter og antibiotika er ment å bli brukt til det. Dette er et etisk null-sum spill mellom de som er syke nå, og de som vil trenge antibiotika senere, men det dekker disse folka i Helsedirektoratet bare over og later som om det fins et clear-cut svar.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!